Bestuurlijke boetes

maak succesvol bezwaar tegen een opgelegde boete
   
( niet-ledenprijs:   )
Neem contact op

​​​​Boetes voor een vermeende overtreding van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer kunnen worden opgelegd zonder tussenkomst van de rechter. De boetebedragen voor werkgevers kunnen oplopen van € 100,- tot € 4.400,- per overtreding. Bij veel bedrijven bestaat de behoefte om bezwaar te maken tegen de opgelegde boete. Maar welke procedure geldt hiervoor en hoe pakt u dat aan?

Meerdere momenten en procedures

Bij een opgelegde bestuurlijke boete kunt u op verschillende momenten uw bezwaren naar voren brengen. Dat kan al als wordt overwogen een boete op te leggen. U kunt dan uw zienswijze naar voren brengen. Vervolgens zal er een definitief besluit worden genomen.
Bent u het ook daarmee niet eens dan kunt u bezwaar maken. Daarna staan nog de mogelijkheid van beroep en hoger beroep open. Het betreft allemaal vrij formele juridische procedures waarbij kennis van het bestuursrecht en uiteraard van de arbeidstijdenregelgeving belangrijk is.
U kunt zelf in verweer komen, maar vaak is het aan te raden daarvoor iemand in te schakelen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Zoals aangegeven is het op verschillende momenten mogelijk uw bezwaren tegen een (voorgenomen) boetebesluit naar voren te brengen. Maar is dat altijd zinvol, hoe moet dat dan, wat moet er naar voren gebracht worden en op welk moment? Vragen waarop u misschien niet direct het antwoord weet en waarin TLN Consultancy u prima kan ondersteunen.

Wij kunnen het nodige voor u betekenen:

  • TLN Consultancy kan elk van bovengenoemde procedures van begin tot einde voor u voeren en kan u adviseren over de vraag of het wel of niet zinvol is om tegen de opgelegde beslissing verder te procederen.
  • TLN Consultancy neemt u de kwestie geheel uit handen en verzorgt de contacten met de instanties alwaar geprocedeerd wordt.
  • Als u vaker te maken heeft met bestuurlijke boetes kunt u aanvullend gebruik maken van de TLN Rijtijdenscan van TLN Consultancy. Deze maakt de knelpunten op het gebied van rij- en rusttijden binnen uw bedrijf inzichtelijk.

​​Contact

Vul onderstaand formulier in of neem direct contact op met het secretariaat van TLN Consultancy: 088 456 71 46.

Aanvraagformulier

Onze adviseur neemt contact met u op.

Uw gegevens

Aanhef

Lid van TLN?
Uw formulier is ingediend.