Expediteursdocumenten

ontwikkeld door FIATA, de wereldorganisatie van expediteurs
   
( niet-ledenprijs:   )
Neem contact op

Ter ondersteuning van de activiteiten van internationaal opererende expediteurs zijn er specifieke expediteursdocumenten ontwikkeld. Deze documenten zijn ontwikkeld door FIATA, de wereldorganisatie van expediteurs. Met de FIATA-documenten kan worden voldaan aan de in accreditieven gestelde eisen ten aanzien van documenten.

In Nederland worden de druk en de distributie van deze documenten verzorgd door de FENEX. Uitsluitend leden van FENEX kunnen deze documenten afnemen. 

Het gebruik van FIATA-documenten heeft de volgende voordelen:

 • FIATA-documenten worden al meer dan 50 jaar gebruikt.
 • De meeste FIATA-documenten worden erkend door (of voeren het logo van) de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).
 • FIATA-documenten hebben een uitstekende en betrouwbare reputatie.
 • Er zijn geen juridisch geschillen bekend ten opzichte van FIATA-documenten.
 • FIATA-documenten dragen bij aan uniforme standaarden voor expediteursdocumenten.
 • FIATA-documenten dragen bij aan de kwaliteit en reputatie van de expeditiesector.

De volgende documenten zijn beschikbaar:

FIATA Forwarders Certificate of Receipt (FCR)

Door het uitmaken van een FIATA FCR-document verklaart de expediteur een bepaalde in het document omschreven zending in ontvangst te hebben genomen met de onherroepelijke opdracht deze aan de in het document genoemde ontvanger te verzenden of voor deze ter beschikking te houden.

Op de achterzijde van het document zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden afgedrukt. Het FCR is een niet-verhandelbaar document. Het FCR wordt erkend door de Internationale Kamer van Koophandel.

Met het FCR biedt een expediteur zijn klant de volgende service:

 • Verkoper kan, bij ICC Incoterms® 'af fabriek', met een uniform en betrouwbaar document aantonen dat hij aan zijn verkoopverplichting heeft voldaan.
 • Koper is er zeker van dat goederen door de expediteur in ontvangst zijn genomen.

FIATA Warehouse Receipt (FWR)

Het FWR stelt expediteurs, die zich met opslag­activiteiten bezighouden, in de gelegenheid een uniform opslagbewijs aan te bieden. Op de achterzijde van het document zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden afgedrukt. Het FWR is een verhandelbaar document, tenzij het uitdrukkelijk als niet-verhandelbaar is aangemerkt.

Met het FWR biedt een expediteur zijn klant de volgende service: 

 • Klant ontvangt een uniform en betrouwbaar opslagbewijs.

FIATA Forwarders Certificate of Transport (FCT)

Met de afgifte van een FCT aan de verlader neemt de expediteur de verplichting op zich de goederen af te leveren op de plaats van bestemming via een door hem aangewezen agent/tussenpersoon. Op de achterzijde van het document zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden afgedrukt. Het FCT is een verhandelbaar document, tenzij het uitdrukkelijk als niet-verhandelbaar is aangemerkt. Het FCT wordt erkend door de Internationale Kamer van Koophandel.

Met het FCT biedt een expediteur zijn klant de volgende service:

 • Verkoper kan met een uniform en betrouwbaar document aantonen dat hij aan zijn verkoopverplichting heeft voldaan.
 • Koper is er zeker van dat goederen door de expediteur in ontvangst zijn genomen.

Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (FBL)

De FIATA Multimodal Transport Bill of Lading voorziet in een duidelijke behoefte bij handel en industrie. Het stelt de expediteur in staat voor door-to-door transporten aan de klant slechts één document af te geven. De FBL is officieel erkend door de Internationale Kamer van Koophandel. Met de afgifte van dit document aanvaardt de expediteur een vervoerderaansprakelijkheid.

De FBL, ook als maritiem cognossement te gebruiken, is mede voor multimodale- en groupagediensten een waardevol en praktisch document. De FBL is verhandelbaar, tenzij uitdrukkelijk als niet-verhandelbaar aangeduid.

Met de FBL biedt een expediteur zijn klant de volgende service:

 • Door de FBL aan te bieden wordt de behoefte aan multimodaal transport gefaciliteerd.
 • Klant ontvangt één uniform en betrouwbaar document voor het gehele vervoerstraject.

Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods (SDT)

Met de SDT ontvangt een expediteur van de verlader de juiste gegevens over te vervoeren gevaarlijke stoffen. Door ondertekening neemt de opdrachtgever tevens de verantwoordelijkheid op zich voor de in de SDT vermelde gegevens en stelt de expediteur in staat aan de wettelijke bepalingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen te voldoen.

De SDT biedt een expediteur:

 • Eén uniform en betrouwbaar document voor het ontvangen van benodigde informatie over gevaarlijke stoffen.
 • De gelegenheid te voldoen aan de wettelijke bepalingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Meer informatie

Op het ledennet van FENEX is meer informatie te vinden over FIATA-documenten. Ook zijn hier richtlijnen voor gebruik te vinden.

Voor aanvraag van FIATA-documenten of het FENEX-lidmaatschap kunt u zich richten tot het FENEX-secretariaat:
tel. 088 456 74 00
e-mail fenex@fenex.nl

Aanvraagformulier

Onze adviseur neemt contact met u op.

Uw gegevens

Aanhef

Lid van TLN?
Uw formulier is ingediend.