FENEX Arbitrage

particuliere rechtspraak buiten de gewone rechter om
   
( niet-ledenprijs:   )
Neem contact op

​​Tussen de expediteur en zijn opdrachtgever is het gebruikelijk dat arbitrage wordt overeengekomen in het geval van geschillen. Arbitrage is een vorm van particuliere rechtspraak buiten de gewone rechter om. Als arbitrage is overeengekomen en een partij legt een geschil toch voor aan een rechter, dan zal deze zich onbevoegd verklaren.

In de algemene voorwaarden, opgesteld door FENEX, is een regeling van de arbitrale procedure opgenomen. Voor arbitrage is met name gekozen vanwege de mogelijkheid van benoeming van arbiters met een ter zake specifieke deskundigheid. FENEX verricht uitsluitend de administratieve afhandeling van de arbitrageprocedure.

De kosten voor de administratieve bemoeiingen van FENEX zijn lager als een van de partijen lid is.

Aanvraagformulier

Onze adviseur neemt contact met u op.

Uw gegevens

Aanhef

Lid van TLN?
Uw formulier is ingediend.