FENEX Verzekeringen

collectieve verzekeringsproducten geven voordelen
   
( niet-ledenprijs:   )
Neem contact op

​​FENEX heeft exclusief voor de leden, in samenwerking met Aon Risk Services een aantal collectieve verzekeringsproducten ontwikkeld. Dit zijn producten die in de markt (nagenoeg) niet af te sluiten zijn of waarbij de leden door de collectiviteit een aanzienlijk voordeel ontvangen (dekking, prijs of gebruiksgemak).

Collectieve verzekering Douanevervoer

Met twee grote mainports en een groot aantal (Europese) distributiecentra wordt in Nederland een groot aantal aangiften voor de regeling douanevervoer opgemaakt. Een groot deel van de aangiften wordt opgemaakt door expediteurs. Zo beschikken zij over de benodigde kennis, vergunningen en elektronische systemen.

Als aangever van douanevervoer loopt de expediteur wel het risico van de niet-aanzuivering van de door hem uitgemaakte documenten. FENEX heeft voor de leden een collectieve verzekering ontwikkeld om de ledenexpediteurs in de gelegenheid te stellen zich in te dekken tegen dit risico.

Collectieve verzekering Invoer

Naast de collectieve verzekering douanevervoer heeft FENEX voor haar leden een verzekering afgesloten om de ledenexpediteurs in de gelegenheid te stellen zich in te dekken tegen de financiële risico's met betrekking tot invoeraangiften.

De door FENEX afgesloten collectieve verzekering dekt het financieel nadeel dat voor de verzekerde deelnemer ontstaat, als hij met betrekking tot aangiften voor het vrije verkeer door hem verricht, wordt aangesproken door douaneautoriteiten of andere overheidsinstanties tot betaling van rechten, belastingen, heffingen, accijnzen, administratieve en andere boeten.

Daarnaast dekt de verzekering ook de proceskosten en kosten van rechtsbijstand. Deze verzekering kent een dekking voor de documenten die in eigen naam en voor eigen rekening zijn gemaakt, maar ook voor de documenten die zijn gemaakt als direct vertegenwoordiger.

Collectieve verzekering Fiscale Vertegenwoordiging

Het verleggen van de omzetbelasting bij invoer via een Nederlandse fiscaal vertegenwoordiger biedt buitenlandse ondernemers een groot liquiditeitsvoordeel. De fiscaal vertegenwoordiger wordt hiermee aansprakelijk voor de verschuldigde belasting en zal een deugdelijke administratie moeten voeren om aan te tonen wat er met de goederen is gebeurd. Binnen de collectieve verzekering Invoer bestaat de mogelijkheid van dekking van het financieel nadeel dat voor de expediteur ontstaat, als hij door de Belastingdienst wordt aangesproken.

Transportverzekering Online

Tijdens het transport kan het voorkomen dat er schade optreedt. De aansprakelijkheid van vervoerders en expediteurs is veelal beperkt. Dit kan betekenen dat de ladingbelanghebbende niet volledig gecompenseerd wordt voor de geleden schade.

Om risico's te voorkomen sluit een ladingbelanghebbende vaak zelf een goederentransportverzekering af. Als extra service kan een expediteur deze verzekering verzorgen. Het voordeel voor een expediteur als de klant een transportverzekering heeft is dat de commerciële relatie minder onder druk komt te staan op het moment dat er schade ontstaat.

FENEX heeft exclusief voor de leden, in samenwerking met Aon Risk Services, een goederentransportverzekering ontwikkeld die gemakkelijk kan worden afgesloten. Via de FENEX-website kunnen leden wereldwijd goederen in opdracht van en namens de klant online verzekeren.

De voordelen van deze verzekering zijn:

  • gebruiksvriendelijk en online af te sluiten
  • voor de klant een verzekering op maat
  • 24 uur per dag en 7 dagen per week
  • zelf direct verzekeringscertificaten uitprinten
  • scherpe tarieven
  • uitgebreide dekking ten opzichte van soortgelijke producten.​

Aanvraagformulier

Onze adviseur neemt contact met u op.

Uw gegevens

Aanhef

Lid van TLN?
Uw formulier is ingediend.