GMP+

waarborg uw kwaliteitsniveau met GMP+
   
( niet-ledenprijs:   )
Neem contact op

​​​​​​Bent u actief op het gebied van transport en/of opslag van diervoerders? En vindt u de veiligheid van de door u te vervoeren producten ook zo belangrijk? Of vraagt uw opdrachtgever om het GMP+ certificaat? 

Dan is het GMP+ certificatieschema de uitgelezen kans om uw diensten te verbeteren en uw kwaliteit te waarborgen! Wij helpen u op weg naar de GMP+ certificering. Wij verzorgen een op uw bedrijf toegesneden managementsysteem.

GMP+​​​ (Feed Safety Assurance) certificatieschema​

Het GMP+ (Feed Safety Assurance) certificatieschema is vanaf 1 januari 2006 van toepassing. In de voorschriften voor wegtransport staan eisen voor het managementsysteem voor de voederveiligheid, zodat het veilig vervoer van diervoeders wordt gewaarborgd. 

Daarnaast zijn in de Europese Diervoeder Hygiëneverordening eisen opgenomen waaraan bedrijven moeten voldoen bij het transport van diervoeders. Deze eisen zijn in Nederland vertaald in een hygiënecode, die is gericht op de beheersing van diervoederveiligheid.

In de praktijk betekent dit dat deelnemers in de feedketen moeten voldoen aan het GMP+ schema. Een onafhankelijke instantie beoordeelt uw organisatie en reikt het GMP+ certificaat uit. Er moeten veel handelingen worden geregistreerd als bewijs dat GMP+ is uitgevoerd. Veel bedrijven vinden de regels zo complex, dat ze niet beginnen aan certificering. Zonde, want zo kunt u veel werk mislopen.

Handig ha​ndboek

TLN Consultancy helpt u bij het vertalen van de GMP+ principes en de betreffende normeisen in een managementsysteem voor de voederveiligheid. Dit systeem wordt voor u gedocumenteerd in een handboek.​

Dit handboek kan worden geleverd op papier of digitaal, door middel van een klantspecifieke 'handboek-portal'. We toetsen uw huidige werkwijze/bedrijfsvoering aan de normen en breiden dit uit zodat u aan de normeisen voldoet.

Als u wilt integreren we het nieuwe managementsysteem in een al bij u bestaand kwaliteitssysteem. We begeleiden ook het certificatieproces en zijn u na certificering graag van dienst met het onderhoud van uw managementsysteem.​

Wat kunnen wij voor u bete​kenen?

  • ​TLN Consultancy kent de GMP+ principes en vertaalt deze naar uw situatie. 
  • TLN Consultancy weet hoe certificerende instanties beoordelen, waardoor u geen risico loopt bij certificering. 
  • Uw bedrijfsprocessen zijn het uitgangspunt. Dus geen theoretisch onwerkbare processen.

Contact 

Vul onderstaand formulier in of neem direct contact op met het secretariaat van TLN Consultancy: 088 456 71 46.

Aanvraagformulier

Onze adviseur neemt contact met u op.

Uw gegevens

Aanhef

Lid van TLN?
Uw formulier is ingediend.