Gas terug op stress / Code 95

Training in stressmanagement
   
( niet-ledenprijs:   )
Neem contact op

​​​​​Vrachtwagenchauffeur is een van de beroepen met de meeste werkdruk. Bij vrachtwagenchauffeurs komen verhoogde bloeddruk, snelle hartslag, hartkloppingen, zweten, en maag- en darmstoornissen vaak voor. 

De steeds drukkere wegen, fysieke problemen door te lang in dezelfde houding te moeten zitten, verveling op de lange ritten, op tijd moeten rijden, de venstertijden van gemeenten (waardoor vrachtwagens alleen maar tijdens de spits de stad in mogen), vaak in de file staan, en het voortdurende lawaai van de motor zijn daar de oorzaak van.​

Gezonde spanning kan geen kwaad, maar negatieve stress kan op de weg fataal zijn. Kortom, de chauffeur heeft er alle belang bij - wil hij gezond blijven - om de stress de baas te zijn. Daarom heeft TLN de training ‘Gas terug op Stress’ ontwikkeld voor chauffeurs en medewerkers in de logistieke sector.​

Doel van de train​ing 

Deze training geeft de chauffeurs handvatten waarmee de eigen stress verminderd kan worden, om zo de veiligheid van de chauffeur zelf en van de andere weggebruikers te vergroten. Je eigen stress herkennen, en hier op tijd op de juiste manier op reageren, leidt tot een betere balans en voorkomt veel ellende.

Doelgr​​oep 

De training is in principe bedoeld voor vrachtwagenchauffeurs, maar is ook geschikt voor overige logistieke medewerkers en​ planners. De training is ontwikkeld vanuit de praktijk; de inhoud is glashelder en laagdrempelig. 

De training duurt 1 dag en is opgebouwd uit verschillende onderdelen.

De inhoud van de train​ing 

  • ​communicatie en feedback 
  • conflicthantering 
  • omgaan met agressie 
  • kenmerken van stress, hoe werkt het? 
  • persoonlijke stressfactoren tijdig signaleren 
  • omgaan met stress 
  • praktijksituaties 
  • persoonlijk actieplan​

Stresspreventie is een no​odzaak 

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door psychische klachten en stress die samenhangen met werk. Niet voor niets dat het bespreekbaar maken van stress en​​​ het tegengaan ervan door vermindering van werkdruk, maar ook de verschillende coping strategieën (manieren om stress aan te pakken), hoog op de agenda staan. 

Wanneer u uw werknemers een gerichte training laat volgen, werkt u actief mee aan bewustwording en stresspreventie.​

Toelichting Code 95 en SOOB

De training kan in het kader van de verplichte nascholing gevolgd worden en telt mee voor de Code 95. Op deze training is SOOB subsidie ​mogelijk.

Ons a​anbod

​​​De training vindt plaats op diverse locaties in het land. 
In-company trainingen zijn ook mogelijk, als er voldoende deelnemers zijn. ​

Voor meer informatie of vragen, neem dan con​tact met ons op.

Aanvraagformulier

Onze adviseur neemt contact met u op.

Uw gegevens

Aanhef

Lid van TLN?
Uw formulier is ingediend.