Juridische check

beperk aansprakelijkheid met de TLN juridische check
   
( niet-ledenprijs:   )
Neem contact op

​​U hebt het vast wel eens meegemaakt. U dacht een beroep te kunnen doen op uw vervoerovereenkomst, maar achteraf bleek dat bepaalde zaken niet goed schriftelijk waren overeengekomen en u aansprakelijk werd gesteld voor geleden schade.

Of u had de opgeslagen goederen van uw klant verkocht omdat hij zijn facturen niet betaalde, maar de rechter vond achteraf dat u het (vermeende) pandrecht niet op deze wijze mocht uitoefenen. En u dacht goed verzekerd te zijn voor vervoerdersaansprakelijkheid, maar achteraf bood uw verzekering geen of onvoldoende dekking en moest u (een deel van) de schade toch uit eigen middelen betalen.

Of actuele wet- en regelgeving vragen plots al uw aandacht om 'compliant' te zijn en dwingen u zelfs te moeten handelen met een buitenlandse autoriteit; denk aan de perikelen rond het dossier 'Duits minimumloon'.

Juridische en financiële risico's

Het niet voldoen aan wet- en regelgeving of het niet goed vastleggen van belangrijke afspraken kan voor uw onderneming en/of voor uzelf in privé flinke financiële gevolgen hebben. Gevolgen die vaak worden onderschat en in het ergste geval het bestaan van uw onderneming in gevaar kunnen brengen. Het is daarom van cruciaal belang dat u uw juridische en financiële risico’s onderkent en adequaat beheert. Op tijd inschakelen van juridische hulp kan grote problemen voorkomen.

Als u uw belangrijke documenten, algemene voorwaarden, de afspraken met klanten – simpel gezegd uw juridische administratie - op orde wilt hebben dan kunnen de juristen van TLN u bijstaan en u op dit gebied de juiste service bieden. Door het inschakelen van deskundige en ervaren TLN juristen kunnen conflicten en procedures met bijvoorbeeld uw klant of met de overheid op een beheersbaar niveau worden gebracht.

TLN jurid​ische check

Er kunnen dus diverse redenen zijn om juridische bijstand in te roepen. Ervaring leert dat uw bedrijfsvoering enorm wordt geholpen als u uw belangrijke juridische documenten op orde heeft. Maar hoe pakt u dat aan?

TLN heeft voor u de TLN juridische check ontwikkeld waarmee u in korte tijd inzicht krijgt in de status van uw belangrijke documenten. De juristen van TLN brengen daarmee uw juridische risico’s in beeld en kunnen u helpen deze risico’s te beperken. Tijdens de TLN juridische check wordt onder meer gekeken naar:

  • overeenkomsten met ‘verladers’ en ‘charters’
  • verzekeringspolissen
  • algemene bedrijfsvoorwaarden
  • de verwijzingstekst naar algemene voorwaarden
  • het proces m.b.t. het sluiten van contracten (offerte, opdrachtbevestiging etc.).

Wat kunnen wij voor u beteke​​nen?

  • Een juridische check bij u op het bedrijf of op een door u geselecteerde locatie van een halve tot een hele dag (afhankelijk van het aantal en de omvang van de te bekijken stukken). Desgewenst is het ook mogelijk om de documenten (per e-mail) naar ons toe te sturen, waarbij ze vervolgens bij TLN door deskundige en ervaren TLN-juristen op kantoor beoordeeld worden.
  • ​Een rapportage die met u wordt besproken. U krijgt hiermee goed inzicht in de wijze waarop u uw juridische aangelegenheden geregeld heeft, waar aanpassingen noodzakelijk en gewenst zijn, kortom hoe u (juridische) risico’s kunt beheersen.

Het aanpassen van uw juri​​dische documentatie

Het aanpassen van de documenten zelf, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van eigen bedrijfsvoorwaarden, behoort niet tot de juridische check. Er kunnen daarover wel vervolgafspraken gemaakt worden.

Contact

Vul onderstaand formulier in of neem direct contact op met het secretariaat van TLN Consultancy: 088 456 71 46.

Aanvraagformulier

Onze adviseur neemt contact met u op.

Uw gegevens

Aanhef

Lid van TLN?
Uw formulier is ingediend.