Keurmerk Transport en Logistiek zzp'ers

ook voor zzp'ers
€ 1500 per Keurmerk
( niet-ledenprijs:   )
Neem contact op

​​​Het Keurmerk Transport & Logistiek is voor iedereen! Voor grote bedrijven, kleine bedrijven, maar ook voor u als zzp’er. 

U mist instrumenten om uw bedrijf te kunnen sturen op feiten in plaats van gevoel. U heeft al uw plannen in uw hoofd en vindt het moeilijk om deze te vertalen naar papier. U wilt zich onderscheiden ten opzichte van andere transportondernemingen, maar u weet niet hoe. Hierbij kan het Keurmerk Transport & Logistiek u helpen!

Het​​ Keurmerk helpt u

Het opstellen van een beleidsplan en structuur aanbrengen binnen de onderneming is voor veel ondernemers geen dagelijkse kost. Daarnaast ontbreekt het vaak aan ervaring op het gebied van procesverandering. Vaak is de wil er wel om te veranderen, maar slokken de dagelijkse werkzaamheden u op. Het is lastig om met de daadwerkelijke verandering te starten. 

Om een bedrijf goed te kunnen leiden en naar een hoger niveau te tillen is het belangrijk om zaken op papier vast te leggen, zoals bijvoorbeeld het beleidsplan en procedures. Als u geen cijfers analyseert en geen prestatie-indicatoren opstelt waar u uw prestaties aan kunt meten, zult u vaak te laat bij kunnen sturen. Daardoor kan de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komen of u kunt niet het optimale uit uw bedrijf halen.

Het Keurmerk Transport & Logistiek biedt u gereedschap om bovenstaande zaken binnen uw bedrijf in kaart te brengen door middel van een managementsysteem en dit vervolgens te implementeren binnen uw bedrijf. Het Keurmerk Transport & Logistiek is gemaakt voor en door de transportsector en heeft als uitgangspunt dat het systeem dat u opzet u van dienst moet zijn en geen last moet vormen. 

Certif​icering voor zzp'ers

Er zijn bepaalde eisen waar u aan moet voldoen om voor certificering in aanmerking te komen. Deze eisen kunt u verwerken in het managementsysteem dat u opzet op een manier die bij uw bedrijfsvoering past. Voor u als zzp’er is een aantal eisen uit het Keurmerk niet van toepassing. Dit betreffen veelal zaken rondom personeel. De overige eisen uit het reglement gelden wel voor u, maar zullen veel minder omvattend voor u zijn dan voor een groter bedrijf met personeel. 

Om u te ondersteunen bij het opzetten van een managementsysteem binnen uw onderneming bieden wij u een aangepast begeleidingstraject aan. 

Dit begeleidingstraject bestaat uit: 

  • ​​3 workshops op zaterdagen 
  • benodigde individuele ondersteuning (bezoek, e-mail, telefoon)​.

Wat levert het ​​u op? 

  • structuur binnen uw onderneming 
  • sturing op basis van feiten in plaats van grotendeels op gevoel 
  • rust voor uzelf doordat niet meer alle informatie die betrekking heeft op uw onderneming alleen bij u bekend is 
  • onderscheid ten opzichte van andere transportondernemingen (eventueel verder in te richten door het behalen van een specialisatie bij het Keurmerk).

Subsidi​​e vanuit de overheid

​De overheid vindt het belangrijk dat er een professionaliseringsslag plaatsvindt binnen de transportsector. Zij hebben daarom een subsidie beschikbaar gesteld waardoor het voor u extra aantrekkelijk wordt om daadwerkelijk de volgende stap met uw bedrijf te maken en het Keurmerk Transport & Logistiek te gaan behalen. 
Voor zzp’ers zijn de kosten voor het behalen van het Keurmerk aanzienlijk lager dan voor bedrijven met personeel, namelijk € 1.500,- exclusief certificering.

Contact

Vul onderstaand formulier in of neem direct contact op met het secretariaat van TLN Consultancy: 088 456 71 46.

Aanvraagformulier

Onze adviseur neemt contact met u op.

Uw gegevens

Aanhef

Lid van TLN?
Uw formulier is ingediend.