Keurmerk Transport & Logistiek

onderscheidt u met kwaliteit
€ 3500 per Keurmerk
( niet-ledenprijs:   )
Neem contact op

​​​Waarom is er een Keurmerk Transport & Logistiek?

 • ​U mist structuur binnen uw bedrijf en wilt deze graag aanbrengen. 
 • U mist instrumenten om uw bedrijf te kunnen sturen op feiten in plaats van gevoel. 
 • U heeft al uw plannen in uw hoofd en vindt het moeilijk om deze te vertalen naar papier. 
 • U wilt zich onderscheiden ten opzichte van andere transportondernemingen, maar u weet niet hoe. 

Het Keurmer​k Transport & Logistiek helpt u

Het opstellen van een beleidsplan en structuur aanbrengen binnen de onderneming is voor veel ondernemers geen dagelijkse kost. Daarnaast ontbreekt het vaak aan ervaring op het gebied van procesverandering. Vaak is de wil er wel om te veranderen, maar de dagelijkse werkzaamheden slokken u op. Het is lastig om met de daadwerkelijke verandering te starten. 

Om een bedrijf goed te kunnen leiden en naar een hoger niveau te tillen is het belangrijk om zaken op papier vast te leggen, zoals bijvoorbeeld het beleidsplan, procedures en werkinstructies. 

Als dit niet gebeurt is er een grote kans op onrust en onduidelijkheden binnen het bedrijf bij zowel de medewerkers als de ondernemer zelf. Als u geen cijfers analyseert en geen prestatie-indicatoren opstelt waar u op kunt sturen, zult u vaak te laat bij kunnen sturen. Daardoor kan de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komen of u kunt niet het optimale uit uw bedrijf halen. 

Het juiste gereedscha​p

Het Keurmerk Transport & Logistiek biedt u gereedschap om bovenstaande zaken binnen uw bedrijf in kaart te brengen door middel van een managementsysteem en dit vervolgens te implementeren binnen uw bedrijf. 

Het Keurmerk Transport & Logistiek is gemaakt voor en door de transportsector en heeft als uitgangspunt dat het systeem wat u opzet u van dienst moet zijn en geen last moet vormen. Er zijn bepaalde eisen waar u aan moet voldoen om voor certificering in aanmerking te komen, maar deze eisen kunt u verwerken in het managementsysteem dat u opzet op een manier die bij uw bedrijfsvoering past. 

Om u hierin te ondersteunen bieden wij u een begeleidingstraject aan. Dit begeleidingstraject bestaat uit: 

 • ​3 workshops
 • benodigde individuele ondersteuning (bezoek, e-mail, telefoon)​​.

Wat lever​​t het u op? 

 • structuur binnen uw onderneming 
 • duidelijkheid voor u en uw werknemers 
 • sturing op basis van feiten in plaats grotendeels op gevoel 
 • rust voor uzelf doordat niet meer alle informatie die betrekking heeft op uw onderneming alleen bij u bekend is 
 • onderscheid ten opzichte van andere transportondernemingen (eventueel verder in te richten door het behalen van een specialisatie bij het keurmerk)​.

Contact

Vul onderstaand formulier in of neem direct contact op met het secretariaat van TLN Consultancy: 088 456 72 12.

MVO-sc​an

Het reglement vraagt om inzicht op het vlak van MVO. Keurmerkhouders kunnen hiervoor gebruik maken van de MVO-scan van TLN​​.

Aanvraagformulier

Onze adviseur neemt contact met u op.

Uw gegevens

Aanhef

Lid van TLN?
Uw formulier is ingediend.