E-learning Ladingzekering

training voor chauffeurs en warehouse-medewerkers
€ 199  
( niet-ledenprijs: € 269,00 )
Neem contact op

​​​​​U als ondernemer in de sector transport en logistiek vervoert dagelijks veel lading. Lading waarvan u zelf geen eigenaar bent en waar u wel alle verantwoordelijkheid voor draagt om die netjes af te leveren bij uw klant. 

Helaas laat de praktijk zien dat het zekeren van lading niet altijd volgens de regels gebeurt. Het gevolg kan zijn: een omgevallen vrachtauto, schuivende, en wandelende of zelfs verloren lading. Staat u wel eens stil bij de gevolgen die verkeerde ladingzekering kan hebben? 

Uw chauffeur is verantwoordelijk voor het goed zekeren van de lading. Dat is een wettelijke plicht, waar u in geval van schade door de verzekering op wordt aangesproken. De warehouse-medewerker is afhankelijk van de gemaakte afspraken medeverantwoordelijk.

Goed vastzetten van lading is een essentieel onderdeel voor goed en veilig wegtransport. In de praktijk schort het daar nogal eens aan. De redenen voor het niet goed zekeren van lading zijn meestal hetzelfde: geen tijd, geen geld, gemakzucht en soms ook onwetendheid. Vooral ten aanzien van zware lading ontbreekt het vaak aan de nodige kennis. Veel chauffeurs denken nog steeds dat zware lading als gevolg van het hoge eigen gewicht wel op zijn plaats blijft en dus niet aanvullend gezekerd hoeft te worden.

Dit is een hardnekkig misverstand en zeker degene die al jaren rijden zonder dat er ook iets met de lading is gebeurd, hebben daarmee in feite gewoon geluk gehad. Lading dient goed gezekerd te zijn onder normale rijomstandigheden; 

hieronder vallen ook plotseling remmen, uitwijken of accelereren. De chauffeur draagt hiermee een grote verantwoordelijkheid, voor u, uw klant, maar ook voor de medeweggebruikers.

Als het misgaat, zijn de gevolgen vaak niet te overzien. In het meest gunstige geval beperkt de schade zich tot de lading, het voertuig en het wegmeubilair. In het ongunstigste geval zijn er gewonden of zelfs doden te betreuren. In het geval van het niet goed zekeren van lading en de mogelijke gevolgen die daaruit voortkomen, is de chauffeur altijd verantwoordelijk. Meestal gaat het goed, maar ook in dit geval is voorkomen beter dan genezen.

Doel trainin​g 

Deze training maakt uw chauffeurs en warehouse medewerkers bewust van het belang van goede en juiste ladingzekering. Deelnemers wordt geleerd welke verschillende voertuigen er zijn om goederen te transporteren, welke middelen voor lading zekering er voor welke voertuigen en goederen bestaan en hoe deze middelen op de juiste en goede wijze gebruikt dienen te worden. Dit alles om afvallende en/of schuivende lading te voorkomen onder normale rijomstandigheden.​

Doelgro​ep 

De training is bedoeld voor chauffeurs en warehouse-medewerkers die medeverantwoordelijk kunnen zijn voor het laden en zekeren van goederen. Uiteraard kunt u als ondernemer ook aan de training deelnemen. ​

Opbouw trai​ning 

A. De E-learning lading z​​​ekeren 

Dit deel omvat de volgende zeven modules: 

 1. Lading zekeren waarom?
 2. Wetgeving en handhaving
 3. Sjor- en hulpmiddelen
 4. Voertuigopbouw
 5. Methodes van vastzetten
 6. Berekening ladingzekering
 7. Misstanden en praktijktips

B. Het praktijkdeel lading zekere​​n (één dagdeel) 

 • ​Kennistoets over de E-learning 
 • Verdieping over de onderwerpen uit dagdeel 1 (maatwerk) ​

Toelic​​​hting Code 95 

De training kan in het kader van de Europees verplicht gestelde nascholing gevolgd worden en telt mee voor de Code 95. De training bestaat uit in totaal 7 E-learningmodules en een praktijkgedeelte van een dagdeel. De waarde voor de nascholing is 7 punten. 

​Ons a​anbod

​​​De training vindt plaats op diverse locaties in het land.
In-company trainingen zijn ook mogelijk, als er voldoende deelnemers zijn.

Ga naar TLN Opleidingen voor:

 • actuele data
 • ​​de locatie
 • in-company mogelijkheden
 • duur
 • groepsgrootte
 • prijzen
 • en om u in te schrijven!

Aanvraagformulier

Onze adviseur neemt contact met u op.

Uw gegevens

Aanhef

Lid van TLN?
Uw formulier is ingediend.