Rijtijdenscan

voorkom onnodige boetes
   
( niet-ledenprijs:   )
Neem contact op

​​​​​​Tijdens de bedrijfsinspecties van ILT en de TLN Rijtijdenscans wordt vaak geconstateerd: 

 • dat de tachograaf-administratie niet volledig is
 • dat er veel onnodige overtredingen zijn
 • dat de tachograaf onjuist gebruikt wordt.

Met name de onvolledigheid van de tachograafgegevens levert onnodig hoge boetes op van € 4.400,- per ontbrekende dag. 

Gegevens van bestuurderskaarten en tachografen ontbreken om uiteenlopende redenen en deze omissies zijn met bestaande softw​are vaak lastig te ontdekken. De onderneming is zich niet bewust van het ontbreken van gegevens. TLN maakt gebruik van verschillende analyse-systemen om een volledige analyse te maken. 

Wat kunnen wij voor u​​ betekenen?

​De TLN Rijtijdenscan maakt een uitgebreide analyse van alle beschikbare gegevens over een periode van drie maanden. Alle chauffeursdagen en voertuigdagen over deze periode worden geanalyseerd. Hierbij wordt onder andere gekeken naar:

 • ​Status tachografen (type, versie, ijkdatum, bedrijfslock)
 • Bedrijfsblokkering tachografen met juiste bedrijfskaart
 • Compleetheid gegevens chauffeurs en voertuigen
 • Gebeurtenissen en fouten tachograaf
 • Rijden zonder kaart / gebruik Out of scope
 • Niet geregistreerde bestuurders en voertuigen
 • ​Overtredingen van de rij- en rusttijden
 • Juiste bediening tachograaf (o.a. landcode, manuele invoer).
De resultaten van deze TLN Rijtijdenscan worden bij u op locatie gepresenteerd. Ze geven u direct tips en handvatten om ervoor te zorgen dat de tachograafadministratie compleet wordt. En om het aantal overtredingen te reduceren. 

De ontvangen gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet voor andere doeleinden gebruikt.​ Na afloop van de analyse worden de gegevens weer verwijderd.

Kosten TLN Rijtijdenscan

​Het tarief van de TLN Rijtijdenscan is afhankelijk van het aantal voertuigen en chauffeurs dat meegenomen wordt in de totale analyse. 

Op basis van de analyse en presentatie kunnen eventueel ook nog vervolgacties worden overeengekomen. Te denken is bijvoorbeeld ondersteuning bij implementeren maatregelen, gesprekken met medewerkers en opzetten procedures. 

Combineert u de TLN Rijtijdenscan met de versnelde training Rij- rusttijden en digitale tachograaf? D​an zijn de medewerkers ook nog eens volledig op de hoogte van de regels omtrent rij- en rusttijden en het gebruik van de tachograaf.​

Contact

Vul onderstaand formulier in of neem direct contact op met het secretariaat van TLN Consultancy: 088 456 72 12.

Aanvraagformulier

Onze adviseur neemt contact met u op.

Uw gegevens

Aanhef

Lid van TLN?
Uw formulier is ingediend.