Supply chain security

beveiliging van de logistieke keten is cruciaal
   
( niet-ledenprijs:   )
Neem contact op

​Supply chain security richt zich op het nemen van beveiligingsmaatregelen die voor de gehele logistieke keten worden getroffen en die zorgen voor veilig produceren, opslaan en vervoeren van goederen.

Uitgangspunt is de beveiliging van de hele keten, dus van producent tot afnemer. Een belangrijk doel is het voorkomen dat goederenstromen worden misbruikt door criminelen en terroristen.

Supply chain security hoort een vast onderdeel te zijn van het beleid van elke onderneming. Het verdient aanbeveling om een analyse van de eigen specifieke situatie te (laten) maken, bewust om te gaan met de risico’s en passende preventieve maatregelen te nemen.

Security

Er zijn beveiligingsinitiatieven vanuit overheden (bijvoorbeeld AEO, EU-Verordeningen m.b.t. luchtvrachtbeveiliging en C-TPAT) en marktgerelateerd (bijvoorbeeld TAPA).

In de betreffende beveiligingsinitiatieven wordt concreet aangegeven welke maatregelen genomen moeten worden. Zoals:

 • screening van personeel
 • het op juiste wijze vastleggen van persoonsgegevens
 • het uitsluitend inschakelen van betrouwbare partners
 • inrichten en beveiligen van laad- en losplaatsen
 • het opstellen van security plannen
 • inzet van het juiste materieel
 • training van chauffeurs en beveiliging van vrachtauto’s.

De veiligheid van het personeel (de chauffeur) wordt daarbij niet vergeten.

Betrouwbaarheid wordt in de logistieke keten een steeds belangrijker aspect en speelt een cruciale rol inzake supply chain security.

Succes en kostenreductie

Het is nog onvoldoende bekend dat het investeren in security ook geld oplevert. Security draagt bij aan het succes van de onderneming. Security is een zaak van mensen, methoden en middelen. Het nemen van security maatregelen leidt wel degelijk tot kostenreductie. Klanten worden steeds bewuster en kiezen daardoor vaker voor een bedrijf waar securitymaatregelen zijn genomen.

Wat levert het u op?

 • TLN Consultancy kan u begeleiden bij trajecten om te voldoen aan de eisen in het kader van AEO, C-TPAT, TAPA FSR, TAPA TSR en luchtvrachtbeveiliging (bijvoorbeeld: vaste vervoerder, known consignor en account consignor).
 • TLN Consultancy kan u ondersteunen en adviseren bij het opstellen van security plannen, het schrijven van procedures en de implementatie van security maatregelen binnen uw onderneming.
 • TLN Consultancy kan u ondersteuning bieden bij tendertrajecten in het kader van supply chain security.
 • TLN Consultancy kan u begeleiden bij contacten met leveranciers van beveiligingsproducten en installateurs.

Contact

Vul onderstaand formulier in of neem direct contact op met het secretariaat van TLN Consultancy: 088 456 72 12.​

Aanvraagformulier

Onze adviseur neemt contact met u op.

Uw gegevens

Aanhef

Lid van TLN?
Uw formulier is ingediend.