TLN Ondernemerscoach

helpt u zicht krijgen op uw organisatie
   
( niet-ledenprijs:   )
Neem contact op

​​​Als ondernemer in transport en logistiek wordt u vaak geleefd door de hectiek van alledag. Houdt u voldoende rekening met kennis, structuur en managementvaardigheden? De TLN Ondernemerscoach kan uitkomst bieden.

U ziet uw onderneming groeien of juist krimpen en uw activiteiten zijn vooral gericht op het juiste aantal medewerkers, de inzet van meer of minder vrachtauto’s en het verkrijgen van meer lading.

TLN heeft geconstateerd dat bij ondernemingen waar onvoldoende aandacht is voor kennis, structuur en
managementvaardigheden, groei en krimp vaak gepaard gaan met een achterblijvend rendement, organisatorische problemen en overbelasting van de ondernemer. Ondernemers hebben
behoefte aan reflectie en hulp –in de vorm van inzicht en advies- bij de doorontwikkeling van de onderneming.

Word coach van uw eigen te​am

Als ondernemer moet u voorbereid zijn op mogelijke ontwikkelingen van en in uw bedrijf.

TLN biedt daarom de TLN Ondernemerscoach aan. Deze coach bereidt ondernemers voor op en begeleidt ze in de
ontwikkelingen waar een bedrijf voor staat of mogelijk voor komt te staan. Absolute voorwaarde voor ontwikkeling is ondernemerschap en ambitie.

U bent de ondernemer. U heeft de ambitie. De TLN Ondernemerscoach heeft het vermogen om u te coachen in uw persoonlijke groei binnen een onderneming in ontwikkeling. Op die manier wordt u de coach van uw eigen team!

De ondernemerscoach biedt u extra oren, ogen en mond. De ondernemerscoach stelt vragen en zet u als ondernemer aan tot het realiseren van structuur binnen het bedrijf en het benutten van de kwaliteiten van uw medewerkers. Hij laat u ook zien welke managementvaardigheden u heeft, waar verbetering of aanpassing mogelijk is en wat de voordelen hiervan zijn. U staat er daardoor als ondernemer nooit alleen voor bij het zoeken naar
antwoorden op strategische vraagstukken.

U bepaalt als ondernemer samen met de Ondernemerscoach de beste koers voor het bedrijf en hij helpt u bij het realiseren hiervan.

Wat kunnen wij voor u betek​enen?

  • Coaching en advies voor het verkrijgen van inzicht en het maken van keuzes.
  • Een doelgerichte aanpak. U wilt iets bereiken. Hier hoort een duidelijke organisatie en bijpassende leiderschapsvaardigheden bij.
  • Een toekomstgerichte aanpak. Het adviestraject is gericht op een blijvend effect.
  • Overzicht en rust in uw organisatie. Iedere verandering heeft ook effect op uw werknemers.
  • De TLN Ondernemerscoach neemt nooit uw rol als ondernemer over. Het traject is gericht op uw leiderschapsvaardigheden.

Contact

Vul onderstaand formulier in of neem direct contact op met ondernemerscoach Emile van der Weg:
Tel. 06 51806331
E-mail: info@emilevanderweg.nl​

Aanvraagformulier

Onze adviseur neemt contact met u op.

Uw gegevens

Aanhef

Lid van TLN?
Uw formulier is ingediend.