TLN Zorgcollectiviteit Zilveren Kruis/Achmea

Lagere premies en advies over preventie van ziekten.
  • ​​​Een korting van 10% op de basisverzekering en 15% op de aanvullende ziektekostenverzekering voor al uw medewerkers. 
  • Plus een wachtlijstbemiddeling, zodat behandelingen eerder kunnen plaatsvinden. 
  • En voor u als ondernemer branchespecifieke preventieprogramma’s, een vergoeding voor herkeuringen van uw medewerkers en dekkingen op maat voor de transport en logistiek.   

Dit kan TLN aan haar leden aanbieden doordat we met elkaar een fors collectief volume vertegenwoordigen.

Deze zorgverzekering is tot stand gekomen in overleg met werkgevers en werknemers. Onze partner Zilveren Kruis Achmea heeft hierdoor een collectiviteit tot stand kunnen brengen die voor allen voordeel biedt.