Talent Analyse Tool

Speciaal voor douanevakspecialisten

Om een AEO-vergunning te kunnen verkrijgen, is het sinds de invoering van het DWU in 2016 verplicht voor bedrijven om aan te tonen dat wordt beschikt over kennis en/of praktische vaardigheden. ​De Talent Analyse tool is speciaal ontwikkeld om het kennis- en vaardighedenniveau van uw douanemedewerkers in kaart te brengen. De tool is gebaseerd op het EU Competency Framework van de Europese Commissie, maar is aangepast naar de Nederlandse situatie.​​​

Bedrijven die zich aanmelden voor de tool, krijgen beschikking over een eigen database om de privacy te borgen. De data die na het afronden van de tool beschikbaar komt, kan voor diverse doeleinden worden gebruikt.

Welke functies en compete​nties?

De tool richt zich op twee functies: declarant en assistent-declarant. Voor beide functies zijn normprofielen ontwikkeld die het gewenste niveau aangeven waarop geopereerd zou moeten worden. Een normprofiel bestaat uit operationele en professionele competenties.

De professionele competenties geven aan wat nodig is om specifieke taken en werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Deze competenties gaan niet alleen om douanefuncties, maar beschrijven professioneel gedrag in een brede context. Operationele competenties​ gaan over het concrete gedrag en zijn specifiek gericht op het goed kunnen uitvoeren van de douanefunctue. Het gaat dan om vakgerelateerde kennis en kunde op verschillende niveaus.

Hoe we​​rkt de tool?

Zowel de medewerker als de feedbackgever(s) doorlopen de tool. De analyse bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. De werknemer geeft zichzelf feedback.
  2. De leidinggevende geeft feedback.
  3. Naast werknemer en leidinggevende, kunnen ook één of meerdere collega's feedback geven.
De feedbackgever, meestal een leidinggevende, doet dit op basis van eigen beeldvorming van de medewerker.

De feedback wordt in de rapportage afgezet tegen het normprofiel. Als alle partijen de tool hebben ingevuld, rolt er een uitgebreide, heldere feedbackanalyse uit. In die analyse is in één oogopslag te zien welke vaardigheden, competenties en kennis de medewerker bezit. Als de analyses van alle medewerkers naast elkaar gelegd worden, is snel te ontdekken welke vaardigheden en competenties uw organisatie nog nodig heeft.

Aans​chaf

De Talent Analyse Tool is beschikbaar in verschillende pakketten. Afhankelijk van het pakket dat u kiest, betaalt u naast een bedrag per analyse, eenmalig opstartkosten en jaarlijkse onderhoudskosten. 
  • Voor meer informatie en de mogelijkheid om uw bedrijf aan te melden: neem een kijkje op de website.
  • Voor vragen kunt u contact opnemen met FENEX via fenex@fenex.nl of telefonisch via 088-4567400.