Teun Mur Consultancy

Teun Mur Consultancy begeleidt bij strategische onderwerpen, zoals aan- en verkoop van bedrijven, mediation of fusie- en overname.

Het dienstenpakket van Teun Mur bestaat verder uit werving en selectie op managementniveau, consultancyvraagstukken, warehousing en onroerend goed, Europese intermodaliteit, voordragen van commissarissen, financieringsvraagstukken en interim activiteiten.

Contact

T. Mur Consultancy B.V.
Telefoon  +31 346 26 18 54
Mobiel  +31 6 51 84 25 33