Teun Prins Verzuimbeheer

TP Verzuimbeheer helpt leden van TLN bij het inzichtelijk maken van specialistische vraagstukken rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid.

​​​​​TP Verzuimbeheer B.V. is een landelijk werkend adviesbureau met sterke focus op de transportsector. Om ervoor te zorgen dat u als lid van TLN goed geholpen kan worden bij een aantal specialistische vraagstukken, is een samenwerking gestart op de volgende gebieden:​

Ziektewet en WGA - analyse publiek vs. privaat

​​Als een medewerker ziek wordt en hij daardoor zijn werk niet meer kan doen, kan het zijn dat de werknemer moet uitstromen in de WGA of Ziektewet. Buiten dat dit natuurlijk enorm vervelend is voor de werknemer, kan dit mogelijk grote financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. De instroom in het Vangnet Ziektewet en/of de WGA kan al snel oplopen tot een kostenpost van 200.000 euro per ex-medewerker. Voor bedrijven die publiek verzekerd zijn bij het UWV (en dus doorlopend te maken hebben met instroom in de Ziektewet en/of ​WGA) kan het overstappen naar een private verzekering grote kostenbesparingen opleveren. TP Verzuimbeheer geeft TLN-leden onafhankelijk advies om tot een goede keuze te komen.

Vroegpensioen bij ziekte​​ of arbeidsongeschiktheid

Als er sprake is van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid, kan vroegpensioen een interessante optie zijn. De loondoorbetaling en overige werkgeverslasten stoppen dan namelijk, er zijn geen dure re-integratieverplichtingen meer en er vindt geen instroom plaats in de WGA, waardoor er ook geen toerekening plaatsvindt via de gedifferentieerde premie.​

Bedrijfsove​​rname en de financiële impact van ziekterisico's

Als u van plan bent een bedrijf over te nemen, of u wilt bepaalde activiteiten van een onderneming overnemen, dan is het aan te raden om de risico's van ziekte en arbeidsongeschiktheid te analyseren en te betrekken bij de bepaling van de koopsom. Zodra u activiteiten overneemt, heeft u namelijk grote kans dat de Belastingdienst dit beschouwt als 'overgang van onderneming'. De WGA en/of ZW-lasten van de verkopende partij worden dan door de Belastingdienst naar evenredigheid aan u toegerekend.​

Meer inform​a​​tie

Leden van TLN kunnen voor meer informatie contact opnemen met Teun Prins van TP Verzuimbeheer (E: info@tpverzuimbeheer.nl, T: 06-51740777) of Sjors Jepkema van TLN (E: gjepkema@tln.nl, T: 06-22229732).