Transport in cijfers

In de jaarlijkse uitgave 'Transport in cijfers' brengt TLN veel onderwerpen rond transport en logistiek in kaart.

​​​Nieuw in deze versie:

  • De ontwikkeling van het Nederlandse aandeel in het internationale weggoederenvervoer naar en vanuit Nederland, in relatie tot België en Duitsland (hoofdstuk Vervoersstromen).
  • Het vervoerde gewicht van in Nederland geladen en geloste goederen door buitenlandse vrachtauto’s per lidstaat.
  • Een nieuwe grafiek met het aandeel zwaar vrachtverkeer op Nederlandse wegen op de dag, in de avond, in de nacht en tijdens de spitsuren.
  • De ontwikkeling van de verkeersintensiteit per rijksweg.

Download de uitgave 'Transport in cijfers 2016'