chauffeur_cabine5

Bestuur TLN

De samenstelling van het bestuur van TLN geeft een zo goed mogelijke afspiegeling van de verschillende ledengroeperingen van TLN.

Bestuur TLN

Het bestuur van Transport en Logistiek Nederland bestaat uit:

 • Mevrouw E. Post – onafhankelijk voorzitter
 • De heer F.G.P. Zuidgeest (Mainfreight Holding B.V.) – vice-voorzitter
 • Mevrouw C.A. Lycklama à Nijeholt (Transportbedrijf H. Hoekstra B.V.) – penningmeester
 • De heer P.S.A. Appel (Simon Loos Transport B.V.)
 • De heer H. Brink (Brinklaan)
 • De heer B.A. Euser (Koninklijke Euser B.V.)
 • De heer J.E.O. Groeneveld-Janssen (ddstrucking B.V.)
 • De heer R.H. Hofman (DHL Parcel (Netherlands) B.V.)
 • Mevrouw E.M. Kreuk (Transport Arie Kreuk B.V.)
 • De heer C.J.A. Maas (Transportservice Maas-Beek en Donk B.V.)
 • De heer M. van Santen (Van Santen Transport B.V.)
 • De heer C.R. Vat (Neele-Vat Logistics B.V.)
 • Mevrouw J.M.E.A. van den Berg (Transport en Logistiek Nederland) – secretaris