Rijbewijs-8

Stand van zaken rijbewijzen, Code 95 en andere certificaten gedurende de coronacrisis

De stand van zaken op de dossiers Rijbewijzen, Code 95 (vakbekwaamheid chauffeurs) en overige certificaten (ADR, Vee, Pluimvee, HACCP) in relatie tot de coronacrisis. Update 22 oktober 2020

Nederlandse rijbewijzen en beroepscertificaten die verlopen tussen 1 februari en 30 november 2020 blijven in de hele Europese Unie tot negen maanden na de vervaldatum geldig. Door coronamaatregelen kan niet iedereen op tijd zijn of haar rijbewijs op tijd verlengen. Door deze verlenging krijgen chauffeurs extra tijd om dat alsnog te doen.

Let op: de coulanceregeling ADR loopt tot 30 november 2020 en de coulanceregeling ADN loopt tot 31 december 2020.

Rijbewijs en code 95
Wanneer het rijbewijs of de code 95 verloopt in de periode van 1 februari tot en met 30 november 2020 blijft deze negen maanden na de vervaldatum geldig. Wanneer het rijbewijs bijvoorbeeld op 10 september 2020 verloopt, blijft deze tot 10 juni 2021 in de hele Europese Unie geldig. Dit geldt voor alle Nederlandse rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar drie of één jaar geldig zijn.

Nascholing
Naast de rijbewijzen en code 95, wordt ook de geldigheid van al gevolgde nascholingscursussen verlengd. Cursussen die aan het begin van de nascholingscyclus zijn gevolgd tellen dus voor langere tijd mee voor de verlenging van de code 95.

Belangrijkste besluiten

  • Rijbewijs dat verloopt tussen 1 februari en 30 november 2020 blijft 9 maanden na vervaldatum geldig.
  • Code 95 die verloopt tussen 1 februari en 30 november 2020 blijft 9 maanden na vervaldatum geldig.
  • De geldigheid gevolgde nascholingscursussen wordt verlengd. Cursussen uit het begin van uw nascholingscyclus tellen mee voor de verlenging van de code 95.

Voorafgaand aan het bezoek aan het gemeentehuis is het wel van belang om alles nog even te checken via mijnCBR.nl. Daar hoort het goed te staan en dan gaat het ook goed bij verlengen. Maar als het niet goed staat, dan is het raadzaam eerst even te bellen met het CBR, voordat op het gemeentehuis verlengd gaat worden.

Eerder had minister Van Nieuwenhuizen als bekend gemaakt dat er een coulanceregeling was tot  1 juni 2020.

Rijbewijshouders die voldoen aan de voorwaarden voor deze regeling, kunnen onder de voornoemde voorwaarden blijven rijden met hun verlopen rijbewijs. Ze blijven verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden. De regeling is besproken met het Verbond van Verzekeraars, maar niet alle (auto)verzekeraars zijn daarbij aangesloten. Bij twijfel daarover, adviseren wij om contact op te nemen met de verzekeraar over deze maatregel.

Alle actuele informatie over de geldigheidsduur van verschillende examens en toetsen vind je ook op deze webpagina.