Rijbewijs-8

Stand van zaken rijbewijzen, Code 95 en andere certificaten gedurende de coronacrisis

De stand van zaken op de dossiers Rijbewijzen, Code 95 (vakbekwaamheid chauffeurs) en overige certificaten (ADR, Vee, Pluimvee, HACCP) in relatie tot de coronacrisis. Update: 1 december 2020

Let op:

  • de coulanceregeling voor Nederlandse rijbewijzen en beroepscertificaten die verliepen tussen 1 februari en 30 november 2020 is per 1 december afgelopen!
  • de coulanceregeling ADR liept ook tot 30 november 2020
  • de coulanceregeling ADN loopt tot 31 december 2020.

Rijbewijs en code 95
Wanneer het rijbewijs of de code 95 verloopt in de periode van 1 februari tot en met 30 november 2020 blijft deze negen maanden na de vervaldatum geldig. Eerder had minister Van Nieuwenhuizen al bekend gemaakt dat er een coulanceregeling was tot  1 juni 2020. Die periode is in Nederland verlengd, maar vanaf 1 december 2020 weer afgelopen.

Wanneer het rijbewijs bijvoorbeeld op 10 september 2020 verloopt, blijft deze tot 10 juni 2021 in de hele Europese Unie geldig. Dit geldt voor alle Nederlandse rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar drie of één jaar geldig zijn.
Door coronamaatregelen kan niet iedereen op tijd zijn of haar rijbewijs verlengen. Door deze verlenging krijgen chauffeurs extra tijd om dat alsnog te doen.
Een rijbewijs dat op 1 december 2020 verloopt, moet meteen verlengd worden omdat de coulanceregeling niet meer geldt.

Sinds oktober is TLN in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de verlenging van de coulanceregeling te bespreken. Tot nu toe blijkt er genoeg ruimte in het aanbod van Code 95 regelingen om de Verklaring van Nascholing te kunnen halen.
Zijn er problemen met het tijdig verlengen van het rijbewijs van beroepschauffeurs, dan biedt de TLN Spoedprocedure bij het CBR nog steeds uitkomst (info@tln.nl)

Nascholing
Naast de rijbewijzen en code 95, wordt ook de geldigheid van alle gevolgde nascholingscursussen verlengd. Cursussen die aan het begin van de nascholingscyclus zijn gevolgd tellen dus voor langere tijd mee voor de verlenging van de code 95.

Belangrijkste besluiten

  • Rijbewijs dat verloopt tussen 1 februari en 30 november 2020 blijft 9 maanden na vervaldatum geldig.
  • Code 95 die verloopt tussen 1 februari en 30 november 2020 blijft 9 maanden na vervaldatum geldig.
  • De geldigheid gevolgde nascholingscursussen wordt verlengd. Cursussen uit het begin van uw nascholingscyclus tellen mee voor de verlenging van de code 95.

Voorafgaand aan het bezoek aan het gemeentehuis is het wel van belang om alles nog even te checken via mijnCBR.nl. Daar staat de informatie op basis waarvan de gemeente het rijbewijs en/of de code 95 kan verlengen. Als de nascholingscursussen op die site niet goed vermeld staan, dan is het raadzaam eerst even te bellen met het CBR, voordat op het gemeentehuis verlengd gaat worden.

Rijbewijshouders die voldoen aan de voorwaarden voor deze regeling, kunnen onder de voornoemde voorwaarden blijven rijden met hun verlopen rijbewijs. Ze blijven verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden. De regeling is besproken met het Verbond van Verzekeraars, maar niet alle (auto)verzekeraars zijn daarbij aangesloten. Bij twijfel daarover, adviseren wij om contact op te nemen met de verzekeraar over deze maatregel.