Keurmerk Transport en Logistiek ZZP

Keurmerk Transport en Logistiek

TLN ziet het als haar taak om leden te ondersteunen met een collectieve aanpak op het vlak van kwaliteitsverbetering.

TLN ziet het als haar taak om leden te ondersteunen met een collectieve aanpak op het vlak van kwaliteitsverbetering. Verbetering van de bedrijfsvoering draagt bij aan de professionalisering van marktpartijen. Meer grip op de zaak stelt beter in staat om tijdig bij te sturen. Dit is belangrijk voor continue kwaliteitsverbetering en het verhogen van het bedrijfsrendement.

Voordelen voor bedrijfsvoering

TLN heeft in samenspraak met ondernemers het Keurmerk Transport & Logistiek ontwikkeld. Aan de hand van dit keurmerk kunnen ondernemers hun bedrijfsvoering zo inrichten dat zij grip hebben op de processen en werkafspraken die nodig zijn om de afspraken met klanten na te komen. Wie de methodiek invoert en het keurmerk behaalt, krijgt daar dus inzicht en overzicht voor terug waarmee ondernemers richting kunnen geven aan hun medewerkers en dus aan hun bedrijf. Certificaathouders van het keurmerk geven aan dat de grootste meerwaarde van het keurmerk aan de binnenkant van het bedrijf te vinden is. Door processen goed in beeld te brengen kunnen werkzaamheden efficiënter ingericht worden. Dat heeft veel keurmerkhouders aanzienlijke voordelen opgeleverd in tijdwinst of beter inzicht in de bedrijfsvoering.

Op maat van je bedrijf

Het keurmerk is gebaseerd op de standaard van het INK-managementmodel. Het reglement van het keurmerk is samengesteld door mensen uit de praktijk en het bevat daarom eisen die er toe doen in transportbedrijven en bij logistiek dienstverleners. Sommige eisen kunnen ondernemers invullen op een manier die past bij hun bedrijf. Het gaat om proceselementen die ondernemers kunnen vormgeven op basis van hun eigen bedrijfsvoering. Dat laat ruimte aan unieke bedrijven om zich te kunnen onderscheiden.

Andere eisen gelden als standaard voor alle certificaathouders van het keurmerk omdat die eisen en de uniforme naleving van belang zijn voor alle keurmerkhouders en hun klanten. De onderwerpen Milieu, Veiligheid en goed Ondernemerschap (MVO) komen nadrukkelijk terug in het reglement. Zo stelt het keurmerk bijvoorbeeld eisen aan veiligheidscultuur en brandstof/CO2-registratie.

Specialisaties

Naast het keurmerk kunnen deelmarkten van TLN besluiten tot het ontwikkelen van zogenoemde specialisaties. Dit zijn aanvullende reglementen op het keurmerk die belangen en kwaliteitseisen regelen voor specifieke deelmarkten. Bedrijven die beschikken over het Keurmerk Transport & Logistiek kunnen desgewenst in aanmerking komen voor een deelmarktspecialisatie.

MVO-scan

Het reglement vraagt om inzicht op het vlak van MVO. Keurmerkhouders kunnen hiervoor gebruik maken van de MVO-scan van TLN.

Objectief

Het reglement is samengesteld door en voor ondernemers en een keurmerkcommissie zorgt periodiek voor de nodige aanpassingen. Daarin nemen ondernemers en een vertegenwoordiger van certificerende instellingen deel. TLN verzorgt het secretariaat. De toetsing van bedrijven vindt plaats door bevoegde, externe certificatie-instellingen. Zo blijft de objectiviteit gewaarborgd.

Voor het Keurmerk Transport & Logistiek heeft TLN een afzonderlijke website ontwikkeld. Klik hier voor uitgebreide informatie over de voorwaarden en deelnemers.