Close up woman doing finance with calculate expenses.

Minimumloon buitenland

Diverse lidstaten in de Europese Unie kennen een minimumloonwetgeving. TLN is hier geen tegenstander van. Het zorgt voor het tegengaan van onderbetaling, uitbuiting en oneigenlijke concurrentie.

Waar gaat het om?

De minimumloonwetgeving is ook van toepassing op chauffeurs van buitenlandse transportbedrijven. Hierdoor moet je in België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Noorwegen, Italië en ook Nederland voldoen aan allerlei regels. Op de verdiepingspagina’s onderaan deze pagina vind je hiervoor relevante en benodigde informatie.

Visie TLN

TLN is geen tegenstander van de invoering van minimumlonen in verschillende lidstaten van de Europese Unie. TLN is voorstander van maatregelen die onderbetaling, uitbuiting en oneigenlijke concurrentie tegengaan. Als daarmee ook nog de concurrentieverhoudingen binnen de Europese Unie verbeterd worden, is dat voor de Nederlandse sector een win-win situatie. TLN verzet zich echter wel tegen een wildgroei aan nationale maatregelen. Dit brengt namelijk voor ondernemers die binnen de EU actief zijn extra administratieve lasten met zich mee. Om dit te voorkomen is een Europese aanpak nodig. Een invoering van een minimumloon in Europa zou de oplossing kunnen zijn voor transporteurs. Vanwege de sociaal economische verschillen lijkt dit plan onhaalbaar.

In de verdiepingspagina’s vind je meer informatie over hoe je als ondernemer het beste aan de wetgeving in diverse landen kan voldoen. TLN volgt alle ontwikkelingen in de landen en informeert waar nodig.

Wat betekent dit voor jou?

Als je als ondernemer met jouw bedrijf door heel Europa rijdt, moet je de minimumloonwetgeving in die landen kennen. Het is belangrijk dat chauffeurs daar aan de wet voldoen en de juiste documenten bij zich hebben, onder andere een A1 verklaring (Adressen hiervoor kunnen met de deze link gevonden worden. Op de verdiepingspagina’s onderaan deze pagina zie je wat je precies nodig hebt en wat je moet doen.