Mobiliteitspakket

De Europese Unie buigt zich al langere tijd over voorstellen die moeten leiden tot een gelijk speelveld voor transportondernemers in Europa.

De Europese Unie buigt zich al langere tijd over voorstellen die moeten leiden tot een gelijk speelveld voor transportondernemers in Europa. De voorstellen hebben onder meer betrekking op cabotage, rij- en rusttijden, tachograaf, detachering, eurovignet en toegang tot het beroep.

Voor TLN is het van belang dat de uiteindelijke maatregelen de positie van de Nederlandse transportondernemer in Europa verbeteren. Dit lukt volgens TLN met:

  • Gezonde concurrentieverhoudingen
  • Eerlijke en gelijke spelregels voor iedereen
  • Doelmatige handhaving

Meer lezen over het Mobiliteitspakket? Bekijk dan het dertienpuntenplan van TLN . Of lees hier de standpunten van TLN ten aanzien van het Mobiliteitspakket.