Mobiliteitspakket (Mobility Package)

De Europese Unie buigt zich al langere tijd over voorstellen die moeten leiden tot een gelijk speelveld voor transportondernemers in Europa. De voorstellen betreffen onder meer cabotage, sociale uitbuiting, internationaal vervoer en het Eurovignet.

Voor TLN is het van belang dat de uiteindelijke maatregelen de positie van de Nederlandse transportondernemer in Europa verbeteren. Dit lukt volgens TLN met:

  • Gezonde concurrentieverhoudingen
  • Eerlijke en gelijke spelregels voor iedereen
  • Doelmatige handhaving

Meer lezen over het Mobiliteitspakket? Bekijk dan het dertienpuntenplan van TLN. Of lees hier de standpunten van TLN over het Mobiliteitspakket.

Detachering - lex specialis

Als onderdeel van het Mobiliteitspakket heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan om de regels rond detachering van werknemers in de transportsector te harmoniseren. Aanleiding hiervoor is de nieuwe Algemene Detacheringsrichtlijn die binnenkort van kracht worden. Hierin is bepaald dat vanwege het mobiele karakter van de sector er aparte wetgeving moet komen die maatwerk biedt voor de specifieke behoeftes in transport.

De nieuwe regels zouden nationale regimes zoals de MiLoch in Duitsland en de Loi Macron in Frankrijk op den duur moeten vervangen door één Europees kader en voor minder administratieve lasten moeten zorgen voor de ondernemers.