Stedelijke distributie

De bevoorrading van steden staat aan de vooravond van grote veranderingen. De drukte in stedelijke gebieden neemt toe, het aantal zendingen naar particulieren, winkels en horeca ook. Tegelijkertijd moet de stad leefbaar blijven én willen we de emissies van transport verlagen. Dit betekent dat er nieuwe manieren gevonden moeten worden om de stad slim, schoon en veilig te bevoorraden.

Het bundelen van zendingen levert direct winst op: minder verkeer en dus minder emissies. Ook is het voordeliger om zendingen te bundelen. Dit maakt dat de bevoorrading van steden een klus is geworden voor specialistische logistiek dienstverleners. Dit geldt zowel voor het leveren van pakketten aan consumenten, als voor het bevoorraden van winkels, horeca en bouwlocaties in de (binnen)stad. De TLN-leden die zich hebben gespecialiseerd in het leveren aan particulieren en ondernemers in de binnenstad zijn verenigd in de deelmarkt TLN Distributie.

Zero-emissie stadslogistiek

In de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES), hebben overheid en bedrijfsleven vastgelegd om vanaf 2025 zero-emissie-zones (ZE-zones) in de binnensteden van Nederland te hebben. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat de dertig tot veertig grootste steden in Nederland in 2020 hun toekomstig zero-emissiegebied bekend moeten maken. Vooruitlopend hierop investeert de logistieke sector in uiteenlopende zero-emissie oplossingen. Transportondernemingen maken steeds meer gebruik van cargobikes en LEVV’s (lichte elektrische vrachtvoertuigen) en ook rijden er in de binnensteden inmiddels meerdere elektrische en hybride trucks. Daarnaast zijn er verschillende netwerken specifiek gericht op het aanbieden van zero-emissieoplossingen voor de ‘last mile’. In het overzicht stadshubs.nl heeft TLN de zero-emissie initiatieven van TLN-leden samengevat.

De lobby van TLN

TLN stuurt op een geharmoniseerd beleid en een realistische planning voor de overgang naar zero-emissie bevoorrading van de binnensteden. TLN neemt daarom deel actief deel in overleggen met de nationale, regionale en lokale overheden. TLN is onder andere direct betrokken bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord, het Milieuzone-convenant en de Green Deal ZES. Daarnaast organiseert TLN werkbezoeken voor bestuurders, in 2019 bezocht staatssecretaris Mona Keijzer twee leden van de deelmarkt TLN Distributie, in 2018 heeft (toen nog) staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een vrachtauto een distributierit in Amsterdam meegereden. TLN benadrukt in al deze contacten onderstaande speerpunten, die ook zijn samengevat in een korte ZES-animatiefilm:

Belangrijke aandachtspunten:

  1. Duidelijkheid over het zero-emissiegebied.
  2. Privileges voor zero-emissievoertuigen.
  3. Stimulering van logistieke ontkoppelpunten.
  4. De aanleg van voldoende laadinfrastructuur.

En verder...

In 2019 is TLN wederom host van de Expertgroep City distribution in het programma Shopping Tomorrow. Mede-initatiefnemers zijn dit jaar Prologis en de Rijksuniversiteit Groningen. Dit jaar onderzoekt de expertgroep de mogelijkheden voor verdere bundeling van B2B met B2C-zendingen. De uitkomsten hiervan worden gepubliceerd in een bluepaper dat begin 2020 wordt gepubliceerd. In 2019 is het bluepaper ‘Succesfactoren voor de cityhub’ uitgebracht en in 2018 ‘Doorpakken in duurzame stedelijke distributie’.

De visie van TLN op zero-emissie in de binnenstad

TLN zet in op zero-emissie binnensteden vanaf 2025. Met deze ambitie voldoen nieuwe vrachtauto’s, die worden ingezet voor het vervoer in de binnensteden, per 2025 aan de zero emissie-norm. ​​Deze transitie kan niet van de ene op de andere dag worden gerealiseerd. Een overgangsfase blijft noodzakelijk. In het Klimaatakkoord is op aandringen van TLN een overgangsfase voor Euro VI-vrachtauto’s opgenomen tot 2030.