Stedelijke distributie

De bevoorrading van steden staat aan de vooravond van grote veranderingen. De drukte in stedelijke gebieden neemt toe, het aantal zendingen naar particulieren, winkels en horeca ook. Tegelijkertijd moet de stad leefbaar blijven én willen we de emissies van transport verlagen. Dit betekent dat er nieuwe manieren gevonden moeten worden om de stad slim, schoon en veilig te bevoorraden.

Het bundelen van zendingen levert direct winst op: minder verkeer en dus minder emissies. Ook is het voordeliger om zendingen te bundelen. Dit maakt dat de bevoorrading van steden een klus is geworden voor specialistische logistiek dienstverleners. Dit geldt zowel voor het leveren van pakketten aan consumenten, als voor het bevoorraden van winkels, horeca en bouwlocaties in de (binnen)stad. De TLN-leden die zich hebben gespecialiseerd in het leveren aan particulieren en ondernemers in de binnenstad zijn verenigd in de deelmarkt TLN Distributie.

Zero-emissie stadslogistiek

In de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES), hebben overheid en bedrijfsleven vastgelegd om vanaf 2025 zero-emissie-zones (ZE-zones) in de binnensteden van Nederland te hebben. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat de dertig tot veertig grootste steden in Nederland in 2020 hun toekomstig zero-emissiegebied bekend moeten maken. Vooruitlopend hierop investeert de logistieke sector in uiteenlopende zero-emissie oplossingen. Transportondernemingen maken steeds meer gebruik van cargobikes en LEVV’s (lichte elektrische vrachtvoertuigen) en ook rijden er in de binnensteden inmiddels meerdere elektrische en hybride trucks. Daarnaast zijn er verschillende netwerken specifiek gericht op het aanbieden van zero-emissieoplossingen voor de ‘last mile’. In het overzicht stadshubs.nl heeft TLN de zero-emissie initiatieven van TLN-leden samengevat.

De lobby van TLN

TLN stuurt op een geharmoniseerd beleid en een realistische planning voor de overgang naar zero-emissie bevoorrading van de binnensteden. TLN neemt daarom deel actief deel in overleggen met de nationale, regionale en lokale overheden. TLN is onder andere direct betrokken bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord, het Milieuzone-convenant en de Green Deal ZES. Daarnaast organiseert TLN werkbezoeken voor bestuurders, in 2019 bezocht staatssecretaris Mona Keijzer twee leden van de deelmarkt TLN Distributie, in 2018 heeft (toen nog) staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een vrachtauto een distributierit in Amsterdam meegereden. TLN benadrukt in al deze contacten onderstaande speerpunten, die ook zijn samengevat in een korte ZES-animatiefilm:

Belangrijke aandachtspunten:

  1. Duidelijkheid over het zero-emissiegebied.
  2. Privileges voor zero-emissievoertuigen.
  3. Stimulering van logistieke ontkoppelpunten.
  4. De aanleg van voldoende laadinfrastructuur.

En verder...

TLN is in 2020 deelnemer in de Expertgroep Next Level City Logistics. De kick-off staat gepland op 15 april 2020. De onderzoeksvraag voor 2020 is:
Wat moeten we concreet doen om B2B distributie via stadshubs voor alle deelnemers aantrekkelijk te maken en een economische solide basis te bezorgen? Hoe stimuleren wij gebundeld vervoer van goederenstromen de stad in vanaf stadshubs naar zakelijke ontvangers om zero-emissie doelen van de Nederlandse steden te helpen realiseren?

Korte toelichting
In 2018 heeft de expertgroep nagedacht over de kenmerken van een stadshubs (Urban Consoldation Centres) in brede zin. In 2019 heeft de expertgroep nagedacht over rollen en verantwoordelijkheden van verschillende stakeholders. In Nederland zijn inmiddels veel stadshubs van start gegaan. Het is hoopgevend dat er zoveel initiatieven zijn gestart. Tegelijk is er zorg over het maken van de stap van eerste start naar een economisch sustainable model. Welke barrieres ervaren de huidige stadshubs in operatie en oprichting om te groeien en een permanente plaats te verwerven in de logistieke infrastructuur van Nederland? Wat is nodig om distributie via stadshubs aantrekkelijker te maken voor de verladers, ontvangers (incl. hun inkopers), vervoerders, hubexploitanten en betrokken overheidsinstanties.

De expertgroep 2020 brengt diverse onderzoeken en praktijkervaringen samen en vertaalt dit naar concrete aanbevelingen om een volgende stap te maken in de volwassenheid van distributie via stadshubs in het B2B segment.  Om dit zo praktisch mogelijk te maken wordt er in 2020 focus aangebracht op de “dikkere” stromen naar zakelijke ontvangers in de stad in eerste instantie in de segmenten winkels, hotellerie/horeca (ongeconditioneerd), bouwprojecten (met name afbouw en renovatie/onderhoud), kantoren, instellingen. Focus op stromen, die vanuit de initiële verzender per adres kleiner zijn dan een truckload.

 

De visie van TLN op zero-emissie in de binnenstad

TLN zet in op zero-emissie binnensteden vanaf 2025. Met deze ambitie voldoen nieuwe vrachtauto’s, die worden ingezet voor het vervoer in de binnensteden, per 2025 aan de zero emissie-norm. ​​Deze transitie kan niet van de ene op de andere dag worden gerealiseerd. Een overgangsfase blijft noodzakelijk. In het Klimaatakkoord is op aandringen van TLN een overgangsfase voor Euro VI-vrachtauto’s opgenomen tot 2030.