Trekker- Boeren Tractor with trailer on road under clear sky

Truckende tractoren

TLN vindt principieel dat voor tractoren en hun bestuurders op de openbare weg dezelfde regels, kwaliteitseisen en heffingen moeten gelden als voor vrachtauto’s en hun chauffeurs.

TLN vindt principieel dat voor tractoren en hun bestuurders op de openbare weg dezelfde regels, kwaliteitseisen en heffingen moeten gelden als voor vrachtauto’s en hun chauffeurs. Dit is nu niet het geval, waardoor de verkeersveiligheid, het milieu en het economische ‘level playing field’ de grote verliezers zijn. TLN lobbyt intensief voor aanpak van dit probleem bij lokale, provinciale en landelijke beleidsmakers.

Waar gaat het om?

In Nederland rijden naar schatting 270.000 tractoren met 150.000 aanhangers op de openbare weg, zowel in landelijke als verstedelijkte gebieden. Daarbij gaat het niet alleen om puur agrarische doeleinden, maar ook om vrachtvervoer dat met vrachtauto’s kan worden gedaan. Aan vervoer met vrachtauto’s worden vanuit verkeersveiligheid en het milieu- terecht – strenge eisen gesteld, zowel aan het voertuig als aan de chauffeur. Terwijl tractoren op (nagenoeg) dezelfde wegen mogen rijden als vrachtauto’s, is de regelgeving omtrent tractoren op die punten echter ver achtergebleven.

Voorbeelden zijn het ontbreken van een APK, dodehoekspiegels, achteruitrijdsignalering, onderrijdbeveiliging, stootbalken/bumpers, contourmarkering, verplichte nascholing van chauffeur, rij- en rusttijden, motorrijtuigenbelasting en gelijkwaardige milieueisen. Door dit aanzienlijke kostenvoordeel in vergelijking met vervoer met vrachtauto’s, neemt de inzet van tractoren in een prijs gestuurde markt als het goederenvervoer steeds verder toe, zoals onderzoeken van TLN in 2011 en 2016 bewezen. Dit heeft dan weer een negatieve impact op de verkeersveiligheid, het milieu en eerlijke concurrentie.

Visie TLN

Mede door intensieve lobby van TLN is in 2015 een volwaardig T-rijbewijs vanaf 16 jaar voor landbouwvoertuigen en Motorrijtuig Met Beperkte Snelheid (MMBS) ingevoerd. TLN vindt dat echter nog lang niet voldoende. Bij gebruik op de openbare weg van tractoren, motorrijtuigen met beperkte snelheid en aanhangers moeten ook de volgende maatregelen worden ingevoerd:

 • Kentekening,
 • APK-plicht,
 • Verbeteren van de veiligheidsuitrusting,
 • MRB en kilometerheffing (bij vrachtvervoer).

Alleen op deze manier is er sprake van een veilige, eerlijke en duurzame inzet van tractoren.

Wat betekent dit voor jou?

Enerzijds worden door bovengenoemde maatregelen de eerlijke concurrentie ten opzichte van vrachtvervoer met bedrijfswagens en de verbetering van de verkeersveiligheid bevorderd. Anderzijds levert het gebruikers van deze voertuigen vele voordelen op ten opzichte van de huidige gebrekkige regelgeving.

De directe voordelen voor de verkeersveiligheid en eerlijke concurrentie zijn:

 • Veel betere identificeerbaarheid van het voertuig en voertuigeigenschappen en verplaatsing naar wegen buiten de bebouwde kom;
 • Adequate handhaving op voertuigstaat en gedrag in het verkeer;
 • Voorkomen van vluchtgedrag naar een andere voertuigcategorie om regelgeving en handhaving te ontduiken.

Enerzijds worden door bovengenoemde maatregelen de eerlijke concurrentie ten opzichte van vrachtvervoer met bedrijfswagens en de verbetering van de verkeersveiligheid bevorderd. Anderzijds levert het gebruikers van deze voertuigen vele voordelen op ten opzichte van de huidige gebrekkige regelgeving.

De directe voordelen voor de verkeersveiligheid en eerlijke concurrentie zijn:

 • Veel betere identificeerbaarheid van het voertuig en voertuigeigenschappen en verplaatsing naar wegen buiten de bebouwde kom;
 • Adequate handhaving op voertuigstaat en gedrag in het verkeer;
 • Voorkomen van vluchtgedrag naar een andere voertuigcategorie om regelgeving en handhaving te ontduiken.

De directe voordelen van een kenteken voor de gebruiker zijn:

 • Verhoging van de maximumsnelheid naar 40 km/h en daarmee gemakkelijker en vaker toegang tot wegen buiten de bebouwde kom met een hogere snelheid;
 • Wegbeheerders zien gekentekende (land)bouwvoertuigen als volwaardige verkeersdeelnemer en zullen opteren voor geschiktere en veiligere routes voor (land)bouwvoertuigen, wat positief is voor een efficiëntere bedrijfsvoering;
 • Eén centraal RDW-loket voor ontheffingsplichtige (land)bouwvoertuigen zorgt voor een efficiënte afgifte van ontheffingen voor buitenmaatse voertuigdimensies. Men hoeft niet meer individuele wegbeheerders te benaderen voor ontheffingen, wat enorm veel tijd bespaart;
 • Met een kenteken kan de maximumconstructiesnelheid van het voertuig worden vastgelegd en kan de eigenaar aantonen dat het voertuig is uitgezonderd van de apk-plicht;
 • Een kenteken belemmert diefstal en legt de voertuigeigenaar vast, waardoor gestolen voertuigen sneller kunnen worden geïdentificeerd en teruggegeven worden aan de rechtmatige eigenaar;
 • Gemakkelijkere verzekerbaarheid van voertuigen;
 • Mogelijk maken van gerichte en snellere recall door voertuigproducenten bij voertuigmanco’s;
 • Een hogere verkoopwaarde van voertuigen door verbeterde exportmogelijkheden.
 • Verhoging van de maximumsnelheid naar 40 km/h en daarmee gemakkelijker en vaker toegang tot wegen buiten de bebouwde kom met een hogere snelheid;
 • Wegbeheerders zien gekentekende (land)bouwvoertuigen als volwaardige verkeersdeelnemer en zullen opteren voor geschiktere en veiligere routes voor (land)bouwvoertuigen, wat positief is voor een efficiëntere bedrijfsvoering;
 • Eén centraal RDW-loket voor ontheffingsplichtige (land)bouwvoertuigen zorgt voor een efficiënte afgifte van ontheffingen voor buitenmaatse voertuigdimensies. Men hoeft niet meer individuele wegbeheerders te benaderen voor ontheffingen, wat enorm veel tijd bespaart;
 • Met een kenteken kan de maximumconstructiesnelheid van het voertuig worden vastgelegd en kan de eigenaar aantonen dat het voertuig is uitgezonderd van de apk-plicht;
 • Een kenteken belemmert diefstal en legt de voertuigeigenaar vast, waardoor gestolen voertuigen sneller kunnen worden geïdentificeerd en teruggegeven worden aan de rechtmatige eigenaar;
 • Gemakkelijkere verzekerbaarheid van voertuigen;
 • Mogelijk maken van gerichte en snellere recall door voertuigproducenten bij voertuigmanco’s;
 • Een hogere verkoopwaarde van voertuigen door verbeterde exportmogelijkheden.