Truck Doors

Code of Practice voorschriften

De ‘Code of Practice’ is opgesteld door de UK Border Agency. De documenten zijn in het Nederlands beschikbaar. Wij raden je met klem aan de maatregelen te implementeren in bedrijfsprocedures op zodanige wijze dat je dit kunt aantonen richting de UK Border Force.

Voorbeelden zijn: opnemen in chauffeurshandboek, bespreken tijdens werkoverleg en dit aantonen door middel van notulen. Het achteraf invullen van de ‘Vehicle checklist’ wordt door de UK Border Force niet geaccepteerd.

Belangrijk om te weten is dat de Code of Practice niet alleen bedoeld is voor de oversteek van Calais naar Dover, maar ook toe te passen is voor de overtocht via andere havens in België of Nederland. De Code of Practice bestaat uit de volgende documenten:

  1. Civil Penalty Code of Practice
  2. Checklist
  3. 10 steps to avoid a penalty

Accreditatiesysteem

Het is cruciaal om de Code of Practice voorschriften en beveiligingsmaatregelen te implementeren die de UK Border Agency heeft opgesteld.

De UK Border Agency heeft ook een accreditatiesysteem opgezet. Transportondernemers die de Code of Practice volledig hebben geïmplementeerd in hun eigen bedrijfsvoering kunnen een aanvraag tot accreditatie indienen. Dit betekent concreet dat de maatregelen van de Code of Practice volledig moeten zijn ingevoerd in de bedrijfsprocedures van de onderneming. Dit houdt ook in dat gerichte instructies aan chauffeurs moeten worden gegeven. Alle procedures moeten zijn gedocumenteerd en dit moet ook kunnen worden aangetoond. Chauffeurs moeten voor vertrek en tijdens de rit controles uitvoeren en dit kunnen aantonen met behulp van de ‘Vehicle check list’ (onderdeel van Code of Practice-documenten). Het is noodzakelijk om chauffeurs structureel (en ook schriftelijke) instructies te geven en een training.  De training heeft als doel om op adequate wijze controles uit te voeren en de ‘Vehicle check list’ op de juiste manier te gebruiken. TLN beschikt over een Criminaliteitspreventietraining (telt mee voor de Code 95) met een specifieke module over verstekelingen.

Accreditatie wil echter niet zeggen dat er geen boetes meer worden opgelegd aan de betreffende transportondernemer die geaccrediteerd is.  De chauffeur valt sowieso niet onder het bereik van het accreditatie systeem. Dit betekent dat boetes wel opgelegd kunnen worden aan de chauffeur. TLN benadrukt het belang dat accreditatie altijd in combinatie met de naleving van de Code of Practice moet plaatsvinden. Accreditatie is dus geen vervanging van de Code of Practice.

Indien u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan kunt u de aanvraag tot accreditatie indienen bij de UK Border Agency.

Meer weten?

TLN biedt een speciale Criminaliteitspreventie-training aan met een specifieke module over verstekelingen. Deze training telt ook mee voor de Code 95 en SOOB-subsidie.