Aerial view of Semi-Trucks Loading at Logistic Center, Distribution Warehouse

TLN Logistiek

De oprichting van TLN Logistiek is een antwoord op de snelle veranderingen binnen de wereld van transport en logistiek.

Achtergrond

De Kring Logistiek en Supply chain (KLS) was in 2012 opgericht en komt voort uit de Physical Distribution Groep (PDG), Kring Grote Leden (KGL) en de Innovatiecommissie van KNV. Binnen de KLS werd invulling gegeven aan de ‘L’ in de naam van Transport en Logistiek Nederland. KLS richtte zich op de deelmarkt overstijgende belangen. De meeste overlap vwb logistiek en supply chain was er met de leden van FENEX en dan met name de leden van de FENEX Raad voor Opslag en Distributielogistiek (O&D). Vanuit KLS en FENEX is er uitgesproken om nauwer met elkaar samen te werken en de logistieke agenda (zoals intermodaal, innovatie) serieus op te pakken.

TLN Logistiek

De wereld van transport en logistiek is snel aan het veranderen. De logistieke markt staat aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen, met ketengerichte samenwerking als centrale thema voor de toekomst. Bestaande traditionele logistieke concepten maken plaats voor nieuwe innovatieve werkwijzen, waarbij onder meer de toepassing van informatietechnologie de wereld van logistieke bedrijven fundamenteel zal veranderen. Opslag en transport worden onderdeel van een ‘high tech’-omgeving, waarbij bedrijven met multimodale oplossingen zich steeds meer toeleggen op een regiefunctie.

De oprichting van TLN Logistiek is een antwoord op de snelle veranderingen binnen de wereld van transport en logistiek.

Doelstellingen TLN Logistiek:

  • Verbinden van logistieke bedrijven met voortrekkersrol
  • Kennisdeling
  • Innovatie en ondernemerschap

Neem voor verdere informatie contact op met Juliette van Neerijnen via jvneerijnen@tln.nl.

Bestuur

Het bestuur van het platform TLN Logistiek bestaat uit:

  • De heer J. Hooij – voorzitter
  • De heer D. Brewel (DHL Supply Chain Netherlands B.V.)
  • De heer M. van Dam (Van der Vlist Logistics B.V.)
  • De heer A.J.L. van Erven (Rhenus Contract Logistics Holding B.V.)
  • De heer S. Hamers (GVT Transport & Logistics Holding B.V.)
  • De heer T. Huges (UTURN B.V.)
  • De heer P.H.J. Jonkers (Transport en Logistiek Nederland) – secretaris