TLN Operational Rendement Monitor

Een succesvolle ondernemer baseert zijn of haar beslissingen op basis van een inschatting van de toekomst, onderbouwd door beschikbare gegevens uit het verleden.

Een succesvolle ondernemer baseert zijn of haar beslissingen op basis van een inschatting van de toekomst, onderbouwd door beschikbare gegevens uit het verleden. Liefst de data over het meest recente verleden, zodat aanpassingen in de bedrijfsvoering meteen kunnen worden gemaakt. Maar dan moet je die data wel gemakkelijk beschikbaar hebben. En dat is nog best een uitdaging. Heb je alle cijfers over kosten, opbrengsten, rendementen in beeld?

De TLN Operationeel Rendement Monitor geeft dagelijks inzicht in het operationeel rendement en de uitzonderingen in de operatie. Meer weten? Vraag jouw relatiebeheerder ernaar of bel met de ledendesk op nummer 088-4567567.

De TLN Operational rendement Monitor is tot stand gekomen via een unieke samenwerking van TLN, Oost NL, TKI Dinalog, Logistics Valley, Bricklog en Powerblocks.

Bekijk hier de flyer.