Man revolving animal food on air

Dierlijke bijproducten - Categorieën

Dierlijke bijproducten zijn producten van dierlijke oorsprong en afgeleide producten die niet (meer) voor menselijke consumptie zijn bestemd. Verkeerd gebruik van dierlijke bijproducten kan tot voedsel-/diervoederveiligheidsrisico's leiden.

Omdat verkeerd gebruik van dierlijke bijproducten kan leiden tot voedsel-/diervoederveiligheidsrisico’s, worden er (drie) verschillende categorieën dierlijke bijproducten onderscheiden: categorie 1 tot en met 3. Categorie 1 dierlijke bijproducten vormen het grootste risico voor de volksgezondheid.

In grote lijnen is het volgende toegestaan met de drie categorieën:

  • Categorie 1: mag als afval worden verwijderd, in Nederland alleen door verbranding.
  • Categorie 2: mag worden verwijderd als afval, maar sommige producten mogen ook worden gebruikt in biogas- of composteerinstallaties.
  • Categorie 3: mag onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt voor de productie van diervoeder en technische producten, maar kan ook worden gebruikt in biogas- of composteerinstallaties.