TLN Kostprijsapplicatie

Iedere nieuwe opdracht van bestaande of nieu​we klanten vraagt een op maat gesneden berekening. Met de TLN Kostprijsapplicatie voer je dit soort berekeningen snel uit

Iedere nieuwe opdracht van bestaande of nieu​we klanten vraagt een op maat gesneden berekening. Met de TLN Kostprijsapplicatie voer je dit soort berekeningen snel uit.

De vaststelling van de verkoopprijzen blijft geheel de taak van u als ondernemer. De kostprijsapplicatie is bedoeld om het voor je als transportondernemer eenvoudiger te maken de eigen kostprijsstructuur te kennen en te berekenen.

Met de TLN Kostprijsapplicatie:

 • bereken je snel de kostprijsstructuur
 • reken je snel alternatieven door
 • bewaar je gemaakte calculaties per klant en wijzig die eenvoudig bij veranderende omstandigheden​

Kostprijsapplicatie 2020

De versie 2020 is gebaseerd op de sociale premies per 1 januari 2020 en de lonen per 1 januari 2019 exclusief de eenmalige bijdrage van 750 euro. Op het invoerblad is bij algemene gegevens WAB hoog/laag toegevoegd waarbij u de keuze kan maken tussen hoog/laag. Daarnaast is tekstueel toegevoegd dat het keuzescherm bij algemene gegevens betrekking heeft op de WGA-totaal sectorpremie en ZW-flex sectorpremie met een gemiddelde waarde van 0,91% in 2020. In het berekende overzicht loonkosten wordt dit weergegeven inclusief de premie WAO/WIA-basispremie (incl. kinderopvang).

Recent heeft er een update plaats gevonden in verband met de met gewijzigde sociale premies en adviseren wij om het ‘oude’ bestand te vervangen.

 • Download de TLN Kostprijsapplicatie​ (alleen voor leden in de verdieping beschikbaar)
  Wij adviseren u om internet via “Google Chrome” te openen en vervolgens te drukken op:
  o   Alles weergeven
  o   Weergeven in map
  o   Gedownload​e Kostprijsapplicatie plaatsen in de juiste map
 • Handleiding TLN Kostprijsapplicatie (alleen voor leden in de verdieping beschikbaar)