Signing Official Document

Certificering levensmiddelentransport

Bedrijven kunnen zich onafhankelijk laten toetsen op de wijze waarop een bedrijf invulling heeft gegeven aan een voedselveiligheid plan op basis van HACCP-beginselent

Bedrijven kunnen zich onafhankelijk laten toetsen op de wijze waarop een bedrijf invulling heeft gegeven aan een voedselveiligheid plan op basis van HACCP-beginselen.

Certificering kan op basis van:
-Hygiënecode Transport Opslag en Distributie (meer informatie: ‘Toelichting Hygiënecode’)
-Voorschriften van een certificeringsschema / kwaliteitssysteem voedselveiligheid.

Onderstaande informatie betreft certificering op basis van een certificeringsschema/ kwaliteitssysteem voedselveiligheid

Certificeringssystemen / kwaliteitssysteem

Een kwaliteitssysteem bestaat uit:

  • Schema–eigenaar
  • Voorschriften
  • Deelnemers
  • Certificerende Instelling(en) – CI’s

Een bedrijf dat zich wil certificeren:
Kiest een certificeringsschema/kwaliteitssysteem dat bij het bedrijf past of waar de voorkeur van de klant naar uit gaat.
-Past voorschriften van het systeem toe in een voedselveiligheidsplan (beleid, procesbeschrijvingen, werkinstructies, uitvoering, e.d.)
-Laat het voedselveiligheidsplan toetsen door een Certificerende Instelling tijdens een audit.
-Verkrijgt een certificaat van de Certificerende Instelling wanneer het voedselveiligheidsplan op orde is en goed nageleefd wordt.
-Ondergaat herhalingsaudits in de toekomst.

Er zijn kosten verbonden aan certificering. Deze worden verrekend met de Certificerende Instelling.

Keuze certificeringsschema

Er bestaan veel certificeringsschema’s, bijvoorbeeld: mondiale, per bedrijfstak of productgroep. Enkele veelgebruikte schema’s zijn:

Voorschriften

Voorschriften geven aan wat er gedaan dient te worden (’laadruimtes dienen schoon te zijn, ’personeel dient opgeleid te zijn’), een bedrijf geeft zelf invulling hoe dat uitgevoerd wordt. Voorschriften zijn te downloaden vanaf de website van desbetreffend systeem. De voorschriften van de in Nederland/Europa gebruikte systemen zijn zodanig opgesteld dat deze voldoen aan Europese regelgeving. Een gecertificeerd bedrijf kan aantonen dat het over een voedselveiligheidsplan beschikt en toepast.

Hulp bij certificering

Alleen een Certificerende Instelling (CI) kan een certificaat verstrekken. Tijdens het voortraject, tijdens en na de audit kan TLN je helpen bij het vinden van ondersteuning bij het opzetten en onderhouden van een voedselveiligheidsplan. Neem contact op met je relatiebeheerder of de TLN ledendesk via 088-4567567 om te informeren naar de mogelijkheden.