Minimumloon Duitsland

Het Duits minimumloon is 1 januari 2015 ingevoerd en heeft onder andere als doel het bestrijden van zwartwerken, het voorkomen van uitbuiting en het bevorderen van eerlijke concurrentieverhoudingen.

Het Duits minimumloon is 1 januari 2015 ingevoerd en heeft onder andere als doel het bestrijden van zwartwerken, het voorkomen van uitbuiting en het bevorderen van eerlijke concurrentieverhoudingen.

Waar gaat het om?

Duitsland wil met het minimumloon bijdragen aan een fatsoenlijke beloning en minimale bescherming van werkenden. De hoogte van het minimumloon in Duitsland bedraagt €9,35 bruto per uur, inclusief vaste toeslagen zoals vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Het minimumloon geldt voor iedere werknemer die in Duitsland arbeid verricht. Onder deze wetgeving vallen dus ook chauffeurs van buitenlandse transportbedrijven. Chauffeurs dienen geregistreerd te worden bij de Duitse douane. Dit kan je makkelijk online doen.

Wat betekent dit voor jou?

Een transportondernemer heeft een meldplicht als zijn werknemers door, in of naar Duitsland rijden. Deze meldplicht houdt in dat de ondernemer een aanmelding stuurt naar de Duitse douane met de gegevens van de betreffende chauffeur. De werkgever tekent voor de in Duitsland gewerkte uren. Met de aanmelding verplicht de werkgever zich te houden aan de Duitse minimumloonwetgeving.

Sinds 2015 is de meldings- en documentatieplicht voor buitenlandse werknemers die in Duitsland werken versoepeld. Chauffeurs die uitsluitend transitoritten door Duitsland doen zijn vrijgesteld van de meldings- en documentatieplicht. Daarbij zijn nog twee andere groepen vrijgesteld. Hierbij geldt als uitgangspunt het vastgestelde, bruto maandsalaris dat een chauffeur ontvangt. Werknemers hoeven een werknemer niet meer aan te melden indien het normale maandloon meer dan €2958 bedraagt (zonder variabele toeslagen) of als de werknemer meer dan €2000 bruto verdient en de werkgever kan aantonen dat hij dit loon de afgelopen 12 maanden heeft betaald.

Welke acties moet je ondernemen?

Voldoe je als werkgever niet aan bovenstaande voorwaarden? Dan is het van belang om chauffeurs te registreren via de website van Meldeportal. TLN heeft ter ondersteuning een invulhulp gemaakt. Het is niet verplicht voor chauffeurs om een kopie van het formulier, loonstrook of arbeidscontract in de cabine te hebben. Uitzendkrachten kunnen door de werkgever of door het uitzendbureau worden aangemeld bij Meldeportal. Het is belangrijk om onderling met het uitzendbureau af te stemmen wie de chauffeur registreert. Chauffeurs die mede-eigenaar zijn van een V.O.F. of B.V./N.V. hoeven zich niet te registreren. Het is wel verstandig om een formulier mee te nemen waaruit blijkt dat zij eigenaar van het transportbedrijf zijn. Als een transportopdracht uitbesteed wordt bij een ander transportbedrijf of een eigen rijder, is het verstandig om een vrijwaringsverklaring te laten ondertekenen. Met deze verklaring wordt aangegeven dat het Duitse minimumloon wordt betaald.

Het kan daarnaast voorkomen dat chauffeurs voor de wetgeving in andere landen een A1-verklaring nodig hebben. Indien de medewerker niet in Nederland maar in Duitsland woont, dient de verklaring in Duitsland aangevraagd te worden. Dit kan eenvoudig online.

TLN-partner Transport in Nood kan je volledig ontzorgen en al het bovenstaande voor je regelen.

Contact

Heb je vragen over de wetgeving minimumloon Duitsland? Of is er een probleem bij controle ontstaan? TLN helpt je graag verder via 088-4567567  of info@tln.nl.