Close up of hands typing on laptop. Night work concept.

Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS)

Interne criminaliteit komt bij een groot aantal bedrijven voor. Door u aan te sluiten bij het Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS) kunt u nieuw personeel zorgvuldiger werven en selecteren.

Interne criminaliteit komt bij een groot aantal bedrijven voor. Door u aan te sluiten bij het Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS) kunt u nieuw personeel zorgvuldiger werven en selecteren.

Interne criminaliteit

Bij interne criminaliteit gaat het altijd om een strafbare, ongewenste en voor uw bedrijf schadelijke handelingen zoals diefstal van goederen, dieseldiefstal, verduistering en fraude. De logistieke sector is extra kwetsbaar door de vaak aantrekkelijke goederen, die gemakkelijk in het helingcircuit zijn weg te zetten. Bij een groot aantal vormen van logistiek gerelateerde criminaliteit blijkt helaas dat er sprake is van interne betrokkenheid.  Een zorgvuldige werving en selectie van personeel is dus noodzakelijk, ook in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Een groot deel van de schade van deze criminaliteit komt direct voor rekening van de ondernemer en kan in sommige gevallen zelfs bedreigend zijn voor het voortbestaan van het bedrijf.

Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS)

Het doel van het WLS is ondernemers te helpen voorkomen dat er medewerkers met een verleden van fraude of criminaliteit ‘ongezien’ het bedrijf in komen. Het WLS is gebaseerd op aangifte en ontslag, niet op veroordeling of klacht. Hiermee is het een aanvullend instrument op de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De VOG is gebaseerd op het gedrag uit het verleden, waarbij een veroordeling de grondslag is. In veel gevallen is er aangifte gedaan, maar komt het niet tot een zaak bij de rechter door bijvoorbeeld een sepot. Dit zorgt voor veel frustraties bij ondernemers.

Gezamenlijk initiatief

Het WLS is een gezamenlijk initiatief van logistieke koepelorganisaties TLN, ACN en FENEX. Door deze samenwerking wordt er door ondernemers in de gehele logistieke sector gebruik gemaakt van het waarschuwingsregister. Het WLS is een effectief middel voor ondernemers om zich te weren tegen interne criminaliteit en wordt steeds vaker geraadpleegd. Het register beschikt over een verklaring van rechtmatigheid afgegeven door de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie en aanmelden bij het WLS? Klik dan hier.