Cabotage (casussen)

Cabotage is binnenlands vervoer in een EU lidstaat, uitgevoerd door een vervoerder die is gevestigd in een andere EU lidstaat. Hieronder twee voorbeelden van hoe cabotage in zijn werk gaat.

Casus 1: "Bilaterale rit"

Een vervoerder met een Nederlandse Eurovergunning laadt in Nederland op locatie A. Daarna maakt hij een bilaterale* rit naar Duitsland om volledig te lossen op locatie B. Nadat de vervoerder de internationale rit volledig heeft gelost op Duits grondgebied (locatie B), mag hij daar beginnen met cabotage. De eerste cabotagerit is het transport waarbij is geladen op locatie B en gelost op locatie C. De tweede cabotagerit is het transport waarbij is geladen op locatie C en is gelost op locatie D.

In dit concrete voorbeeld gaat de vervoerder om een niet specifiek benoemde reden niet verder met een derde cabotagerit, wat wel had gemogen aangezien hij binnen de termijn van zeven dagen zit.

Nadat de tweede cabotagerit is uitgevoerd, heeft de vervoerder een bilaterale rit waarbij hij laadt op locatie D en lost op locatie E. Doordat de cabotagereeks is beëindigd (vanwege het uitvoeren van een bilaterale rit na de tweede cabotagerit), gaat de cooling off van vier dagen direct in na de laatst uitgevoerde cabotagerit.

*Bilaterale rit = internationale rit waarbij laad- of losadres zich bevindt in het land waar de vervoerder is gevestigd.

Casus 2: "Koppelen voertuigen"

Beide voertuigen in deze casus hebben een Nederlandse Eurovergunning. Op de CMR-vrachtbrief staat dat de goederen worden geladen op locatie A en worden gelost op locatie C. Het groene voertuig laadt in Nederland op locatie A en ontkoppelt de lading in Duitsland op locatie B. In Duitsland zou een andere Nederlandse vervoerder de zogenaamde ‘’koppelwerkzaamheden’’ willen uitvoeren. Hiermee worden de goederen en de oorspronkelijke vrachtbrief op locatie B overgenomen van het groene voertuig. Vervolgens worden zij verder afgeleverd op de eindbestemming op locatie C.

Is deze constructie toegestaan?
Dat hangt van de situatie af. Het groene voertuig verricht een bilaterale rit, dat sowieso is toegestaan. Het is vooral essentieel wat het rode voertuig hiervoor heeft gedaan.

  • Als het rode voertuig Duitsland is ingereden zonder daar eerst een internationale rit volledig te hebben gelost, dan is cabotage (van B naar C) niet toegestaan. De verrichtingen van het trekkende voertuig zijn leidend. De route van de goederen doet er niet toe bij de bepaling van cabotage.
  • Als het rode voertuig Duitsland is ingereden en daar eerst een internationale lading volledig heeft gelost, dan is het toegestaan te koppelen (overnemen van de lading dat het groene voertuig heeft achtergelaten) op locatie B en te lossen op locatie C, de eerste cabotagerit. Hierna zijn er voor dit rode voertuig nog twee cabotageritten mogelijk binnen de termijn van zeven dagen, welke van start is gegaan nadat de internationale lading van het rode voertuig volledig is gelost in Duitsland. De cooling off periode van vier dagen gaat in nadat de cabotagereeks is beëindigd.