CO₂-meten: de toekomst voor de transport- en logistieke sector

In de transport- en logistieke sector wordt verminderen van CO₂-emissies steeds belangrijker. Want aan CO₂ wordt een prijs toegekend, via brandstofaccijns en de vrachtwagenheffing. Een transportbedrijf sturen op CO₂-reductie wordt dus ook steeds belangrijker. Dat geldt voor alle ondernemingen, van groot tot klein. Lees hier hoe je grip krijgt op je CO₂-reductie.

Het begint bij de registratie van CO₂ zodat je weet hoeveel CO₂ voortkomt uit jouw bedrijfsactiviteiten. Kijk of je het werk met minder of andere brandstoffen kunt uitvoeren en leer van elkaars ervaringen. TLN ondersteunt haar leden en heeft daarom in nauwe samenwerking met de Topsector Logistiek de CO₂meter.nu samengesteld met daarin drie mogelijkheden om aan de slag te gaan met CO₂-reductie.

Bereken je CO₂-emissies

Nu CO₂ een prijs krijgt wordt het belangrijk om inzicht te hebben op de CO₂-emissies van je bedrijf. Dit kun je krijgen via de CO₂meter.nu. Als je je transport- en brandstofgegevens invult, zie je meteen de CO₂-emissie van je transportactiviteiten. Registreren begint met een nulmeting. Als je in de afgelopen jaren al maatregelen hebt genomen voor CO₂-reductie, dan kun je die nulmeting doen over het jaar voorafgaand aan de maatregelen. Als je dat niet kunt, ga je voor de nulmeting uit van de huidige emissies.

Elke liter diesel of enige andere vorm van energie heeft een eigen vaste CO₂-waarde. Voor diesel is dat bijvoorbeeld 3,256 kg CO₂ per liter voor de hele keten (well-to-wheel). Voor het feitelijke gebruik op de weg is die waarde 2,468 CO₂ (tank-to-wheel). De juiste rekenwaarde per brandstof- en energiesoort vind je op de website CO₂ emissiefactoren.

Toewijzen van je CO₂-emissies

Klanten vragen steeds vaker om de CO₂-emissies van de zendingen. Dat betekent dat je per zending de CO₂-emissie moet kennen en die vervolgens bij elkaar optellen over de gevraagde periode. Dat is complex, zeker in groupagevervoer. Deze berekeningen kun je maken met de zogenoemde COFRET-methodiek. Die is in lijn met de ISO-standaard 14083, de internationale norm voor toerekening van CO₂. Er is een praktische handleiding samengesteld voor transportbedrijven en softwareontwikkelaars om de norm op de juiste manier toe te passen.

De Topsector Logistiek heeft de COFRET-methodiek beschreven in haar uitgave
Cofret-Prestatie-Indicator.pdf (carbonfootprinting.org). De methodiek bevat de verdeelsleutel voor welk deel van de kilometers en de laadcapaciteit wordt toegewezen aan een individuele zending.

Verminder je CO₂-emissies

Naast inzet op andere voertuigen en brandstoffen zit de meest directe CO₂-besparing in het verminderen van het aantal kilometers, door efficiëntere routes te rijden. Minder voor- en natransport, minder lege kilometers of een hogere beladingsgraad. Maar waar liggen de kansen en waar moet je beginnen?

De COFRET Prestatie Indicator (CPI) biedt de mogelijkheid om je logistieke data te laten analyseren door partijen zoals BigMile. Dit laat zien waar het efficiënter kan en waar eventuele verspillingen zitten. Zo krijg je zicht op mogelijkheden voor een beter bedrijfsrendement. Dat is ook belangrijke en objectieve informatie om het gesprek aan te kunnen gaan met klanten over aanpassingen in de planning. CO₂-reductie is immers van belang in de hele logistieke keten dus ook voor verladers en ontvangers. TLN en de Topsector Logistiek kunnen je helpen bij het analyseren en interpreteren van de gegevens.

Steeds meer klanten zijn wettelijk verplicht hun eigen CO₂-emissies te publiceren en vragen daardoor hun logistiek dienstverleners om CO₂-gegevens over de vervoerde zendingen. Voor (klanten van) grote bedrijven geldt bijvoorbeeld de CSRD-regelgeving.

Vergelijk je CO₂-emissies

Ondernemers trekken hun eigen plan. Ook als het gaat om het verminderen van de CO₂-emissies. Maar het is ook interessant om te kijken wat andere bedrijven of deelmarkten in transport en logistiek op dat vlak doen. Zo kun je vergelijken en je eigen ontwikkelingen waarderen. Dat noemen we de Community Benchmark Indicator (CBI). De Topsector Logistiek heeft in samenspraak met ondernemers in uiteenlopende transportsegmenten een veilig en anoniem gemiddelde CO₂-emissie vastgesteld. Het kan een interessante vergelijking zijn voor jou als individuele ondernemer maar ook voor een specifieke deelmarkt. De CBI voor uiteenlopende markten is op dit moment volop in ontwikkeling.

TLN biedt haar leden ondersteuning bij het berekenen en verminderen van CO₂-emissies. Neem hiervoor contact op met de ledendesk van TLN.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs