Digitale infrastructuur en logistiek

Logistiek Digitaal biedt ondersteuning bij het stap voor stap digitaliseren van jouw bedrijf.

Het programma Digitale Infrastructuur Logistiek draagt bij aan het behoud en versteviging van onze Nederlandse toppositie op gebied van transport en logistiek, door innovatie en digitale samenwerking in de sector te bevorderen. Met het programma zetten overheid én bedrijfsleven samen de schouders onder toekomstbestendige logistieke ketens, waarbij digitaal samenwerken de hoofdrol speelt.

De informatierevolutie

In onze data zit veel informatie. De toegang tot grote hoeveelheden data, met de mogelijkheden om deze snel om te zetten in informatie, neemt snel toe door steeds nieuwe technologische ontwikkelingen. De gevolgen daarvan merken we dagelijks om ons heen, in onze privésfeer en tijdens het werk. Informatie is enorm belangrijk om een samenleving en economie te laten ontwikkelen op allerlei gebieden en antwoorden te vinden op de grote vraagstukken.

Uiteraard geldt dit ook voor ons logistieke domein en alle logistieke processen. Technologische ontwikkelingen stellen logistieke bedrijven in staat snel en effectief data met elkaar uit te wisselen. Dit leidt tot verbeteringen op gebieden als efficiëntie en duurzaamheid, maar daarmee ook tot meer economische groei. Helaas is nog meer dan de helft van alle bedrijven in de sector niet ‘digital ready’.

De veranderingen gaan snel, maar niet alle bedrijven zijn helemaal ‘digital ready’ om mee te gaan in deze ontwikkelingen. Het programma Logistiek Digitaal richt zich op de ontwikkeling van een digitale basisdata infrastructuur (BDI) waarbinnen data delen bij de bron centraal staat en het ondersteunen van de ondernemers in de digitale transitie.

Ben jij ‘digital ready’?

In de meest optimale situatie ben je als onderneming ‘digital ready’ op het moment dat je in staat bent om 100% digitaal samen te werken met andere bedrijven en belanghebbenden. De weg hiernaartoe is een transitie. Veel bedrijven zijn al goed op weg, andere staan nog aan het begin. Om mee te kunnen (blijven) doen in het toekomstige ecosysteem is het noodzakelijk dat bedrijven stappen blijven zetten om te zorgen dat ze ‘digital ready’ zijn. De bedrijven in de sector die niet ‘digital ready’ zijn, gaan de digitale transitie nog doormaken of vanuit eigen overtuiging en onderbouwing ervoor kiezen de digitale samenwerking niet te omarmen.

Wat vindt TLN?

TLN zet zich in voor een datagedreven sector, waarbij datagedreven ondernemen, plannen en rijden bovenal belangrijk is. TLN wil haar leden hierbij ondersteunen. Deze visie sluit goed aan bij de aanpak van Logistiek Digitaal en is één van de redenen dat TLN zich heeft verbonden aan het derde werkpakket binnen het programma: Logistiek Digitaal. We zetten ons, samen met onder andere evofenedex, in om met het zelfstandige initiatief Logistiek Digitaal ondernemers in de transport en logistiek doelmatig te helpen met het ‘digital ready’ maken van hun bedrijf.

Logistiek Digitaal

Logistiek Digitaal biedt ondersteuning bij het stap voor stap digitaliseren van jouw bedrijf. Dit aanbod geldt voor alle MKB-bedrijven met maximaal 250 medewerkers, van logistiek dienstverleners, verladers en expediteurs tot vervoerders (weg, binnenvaart, spoor, lucht, scheepvaart). Het doel is om jouw bedrijf ‘digital ready’ te krijgen en daarmee klaar te stomen voor de toekomst: 100% digitaal samenwerken.

Wat heb ik er als ondernemer aan?

Digitalisering en datagedreven werken:

  • Bespaart onder andere veel tijd aan controles;

  • Geeft beter inzicht in kosten;

  • Maakt papierloos werken mogelijk;

  • Helpt in het beter voorspellen van je klantvragen;

  • Ontplooit nieuwe (nu nog onbekende) businesskansen voor je bedrijf.

Digitalisering is hét middel om grip te krijgen op het logistieke proces en om te gaan met de huidige verstoringen, tegenslagen en inefficiënties in de keten.

Hoe kan ik mijn digitale transitie zelf een handje helpen?

Kom in beweging en zorg dat je nu meer te weten komt over digitalisering via de website van TLN; Data en Digitalisering – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl).

Je kan uiteraard ook contact opnemen met TLN door te bellen met 088 – 456 75 67 of een e-mail te sturen naar info@tln.nl om een afspraak te maken met één van onze adviseurs. Samen kijken we welke eerste of volgende stap gezet kan worden binnen jouw bedrijf.

Kijk ook naar ons aanbod TLN Producten & Diensten en vraag je af wat voor jouw bedrijf relevant is of kan zijn.

Of bezoek de website van www.logistiekdigitaal.nl en vul de ‘digital ready’ scan in om te kijken waar jouw bedrijf staat. Vraag een persoonlijk adviesgesprek aan of schrijf je in voor een online training. De komende tijd komt er meer informatie en kennis beschikbaar.