Levensmiddelen

In Nederland zijn onder andere de kwaliteitssystemen HACCP en ISO het meest bekend. De certificering volgens HACCP-normen is in Nederland in formele zin niet wettelijk verplicht, maar naleving en implementatie van de HACCP-principes is wel verplicht. Dit geldt voor alle bedrijven die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de productie en bewerking van, en handel in, voedsel.

Documenten evaluatie hygiënecodes

Brancheorganisaties kunnen een hygiënecode opstellen. Hierin wordt beschreven wat de gevaren zijn van de processen in de branche en hoe levensmiddelenbedrijven dienen te werken om de gevaren te kunnen beheersen. Een bedrijf dat werkt volgens de hygiënecode voldoet daarmee aan de wettelijke voorschriften van voedselveiligheid.

Recentelijk is er een nieuwe evaluatieronde begonnen voor de hygiënecodes van vóór 1 januari 2013. Deze codes dienen te worden herzien aan de hand van de criteria die in het evaluatiedocument zijn opgenomen. Bekijk de documenten hieronder voor meer informatie. 

Levensmiddelen (HACCP)

Voedselveiligheid speelt een belangrijke rol bij de distributie en opslag van levensmiddelen. Aspecten als Reiniging en Ontsmetting (R&O), persoonlijke hygiëne, tracking & tracing, opleiding van personeel, e.d. spelen hierbij een rol.

Ieder bedrijf dat met levensmiddelen werkt (productie, handel, transport, etc.) dient te beschikken over een voedselveiligheidsplan (procedures, registraties, etc.) dat gebaseerd is op de zogenaamde HACCP-systematiek. Die systematiek bestaat uit zeven basisprincipes (zie NVWA website). Het komt er kort op neer dat je aan de hand van een risicoanalyse alle mogelijke voedselveiligheidsrisico’s binnen jouw organisatie in kaart brengt en passende oplossingen vindt (en continu actualiseert) om de risico’s te ‘beheersen’.

Om tot een voedselveiligheids-/HACCP-plan te komen, bestaan er verschillende manieren:

  • Het toepassen van de Hygiënecode TOD (Transport, Opslag en Distributie)

  • Werken op basis van de voorschriften van een certificeringsschema/kwaliteitssysteem (FSSC 22000, IFS, BRC, etc.), of

  • Een eigen risicoanalyse en beheerssysteem (HACCP-systeem) ontwikkelen en invoeren.

Wanneer de verschillende manieren goed uitgevoerd worden, bestaat er voor de wet geen verschil of voorkeur tussen de manieren. Het voordeel van toepassing van de Hygiënecode TOD, is dat het een relatief eenvoudige manier is om aan de Europese voedselveiligheidsregels te voldoen. De risicoanalyse is namelijk al uitgevoerd voor verschillende productgroepen, zoals bulk, geconditioneerd, etc.

TLN kan je helpen met:

1. Het informeren over de Hygiënecode TOD;
2. Het laten certificeren van je bedrijf;
3. Het vinden van een adviseur die je kan helpen bij het opzetten van een voedselveiligheids-/HACCP-plan, e.d.

Bedrijven die levensmiddelen vervoeren en/of opslaan dienen zich te registeren bij de NVWA. Klik hier voor meer informatie over registratie bij de NVWA.

Hygiënecode

Voor de transport en logistiek van levensmiddelen zijn wettelijke voorschriften beperkt en niet altijd even duidelijk. Daarom geeft TLN de Hygiënecode Transport, Opslag en Distributie uit. Hierin wordt uitleg gegeven over de wettelijke eisen; deze zijn voor ieder transport en logistiek bedrijf toepasbaar. Daarnaast lobbyt TLN voor werkbare voorschriften bij de overheid en het bedrijfsleven. In het kader van duurzaamheid vindt TLN bijvoorbeeld dat het afwisselend vervoer van levensmiddelen en specifieke diervoederingrediënten moet kunnen, indien de voedselveiligheid niet in gevaar komt.

Het voedselveiligheidssysteem dat gebaseerd is op HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point (‘gevarenanalyse en kritische controlepunten’) is verplicht. In dit systeem zijn de voedselveiligheidsrisico’s in kaart gebracht. Ook wordt er in dit systeem beschreven hoe de risico’s worden beheerst. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) controleert hierop.

Een dergelijk bedrijfsspecifiek systeem kan gebaseerd worden op de Hygiënecode Transport Opslag en Distributie, of de voorschriften van een kwaliteits-(/certificerings-) systeem.

TLN informeert bedrijven over het gebruik van regelgeving, de Hygiënecode en kwaliteitssystemen. TLN geeft de Hygiënecode Transport, Opslag en Distributie uit. Dit is een handleiding waarmee een bedrijfsspecifiek HACCP-plan opgezet kan worden om de voedselveiligheid bij transport en logistieke bedrijven te garanderen. Als je hulp zoekt bij het implementeren van een voedselveiligheidssysteem voor jouw organisatie dan kan TLN je in contact brengen met externe adviseurs.