batterij – lithuim – ion

Webinar over de risico’s van lithium-ion batterijen

Op 18 november organiseerde TLN een webinar over Lithium-ion batterijen. Lithium-ion batterijen en -accu's hebben in korte tijd een zeer grote vlucht genomen. Maar aan de opslag en transport van deze batterijen kleven grote risico’s. Ze kunnen heftige branden veroorzaken waarbij zeer giftige stoffen vrijkomen.

Over dit webinar

Na dit webinar ben je volledig op de hoogte van de actuele stand van zaken van de veiligheidseisen waaraan de opslag van batterijen moet voldoen (PGS 37). Welke risico’s loop je met de opslag van lithium-ion batterijen? Wat kun je doen om de risico’s te vermijden? Wat betekent de richtlijn PGS 37 voor jou als ondernemer?

Onder leiding van presentator Maarten Bouwhuis gaan vier sprekers in op al deze vragen.

Johan van Peperzeel is directeur van Van Peperzeel, een bedrijf dat zich al vele jaren bezighoudt met recycling van batterijen, accus’s en metalen. Het bedrijf verzorgt het veilig transport en opslag van deze (lithium) batterijen. Rondom de gevaarsaspecten van lithium batterijen heeft Van Peperzeel veel ervaring opgedaan en heeft op basis hiervan allerlei veiligheidsproducten ontwikkeld die nationaal en internationaal hun weg hebben gevonden. Graag brengt hij jullie op de hoogte van deze producten die veilige opslag en transport kunnen garanderen.

Elske van de Fliert is voorzitter van het team PGS 37 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) dat werkt aan een nieuwe richtlijn voor grootschalige en veilige opslag van batterijen en energie opslagsystemen. De richtlijn is bepalend voor de Omgevingswet en de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Sla jij grote hoeveelheden lithium-ion batterijen op? Of overweeg je een energie-opslagsysteem voor zonnepanelen? Dan krijg je te maken met de PGS 37.  Wat betekent deze richtlijn voor jou als ondernemer? Welke veiligheidsmaatregelen moet je treffen? Van de Fliert vertelt je er alles over.

Ton Schroen, Senior Engineering Specialist en Jeroen Beumer, manager Field Engineering bij FM Global gaan in op de risico’s van een niet adequate bescherming van opslag van batterijen en hoe dit een mogelijke bedreiging voor hun business kan betekenen voor logistieke dienstverleners. Beide sprekers van

de wereldwijd actieve verzekeraar informeren jullie over de visie van FM op de juiste bescherming van opslag van lithium-ion batterijen en waar zij op dit moment zijn in hun research-traject.