Welke transporten zijn cruciaal?

Ondernemers in de sector Transport en Logistiek vragen regelmatig of zij deel uitmaken van een vitaal proces of dat zij werknemers in dienst hebben die een cruciaal beroep uitoefenen. Dit is belangrijk om aanspraak te kunnen maken op bepaalde voorzieningen of uitzonderingen.
Hieronder het antwoord op de vraag en een modelverklaring die gebruikt kan worden.

De Rijksoverheid heeft naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus bepaald dat er in Nederland cruciale beroepen en vitale processen zijn. De postbezorgers zijn net als de vrachtwagenchauffeurs en pakketbezorgers en de daaraan aanverwante beroepen zoals de medewerkers in warehouses, benoemd tot cruciaal beroep.  Alles wat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de vitale processen, zoals ict, wordt door het ministerie ook gecategoriseerd als vitaal klasse B.

Dit betekent dat de maatregelen die in het begin van de coronacrisis zijn genomen ten aanzien van de vitale processen en cruciale beroepen onverminderd van kracht zijn. Daarmee maken zij ook aanspraak op bepaalde voorzieningen of gelden er juist van bepaalde uitzonderingen. Denk hierbij aan de beschikbaarheid van kinderopvang. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid over cruciale beroepen.

Op de lijst van de overheid staat bij cruciale beroepen vermeld:

  • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
  • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, et cetera.
  • Vervoer van afval en vuilnis.

Bij vitale processen worden o.a. genoemd:

  • Vervoer van personen en goederen over (hoofd)spoorweginfrastructuur
  • Vervoer over (hoofd)wegennet

Uit het bovenstaande en in contacten met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, wordt duidelijk gesteld dat de lijst niet alomvattend is en dat ook nooit zal worden. De lijst is bedoeld als houvast.

Transport als vitaal proces

De ontwikkelingen rondom de COVID-19 epidemie kunnen snel veranderen, maar vooralsnog geldt dat de uitvoering van transport en logistieke activiteiten als vitaal proces worden beschouwd. Het advies is daarbij vanzelfsprekend om te allen tijde de richtlijnen van de overheid/RIVM bij de uitvoering van werkzaamheden en de inzet van medewerkers in acht te nemen. TLN onderhoudt goede contacten met de Rijksoverheid en onderschrijft de aanmerking van transport en logistieke activiteiten als vitale processen van harte.

Modelverklaring

Onderstaande modelverklaring dateert van maart 2020. We checken of deze nog voldoende actueel is.

Het is voorstelbaar dat ketenpartijen (waaronder afzenders en ontvangers), toezichthouders e.d. twijfelen of een persoon werkzaam is voor een onderneming, welke tijdens de COVID-19 uitbraak onbelemmerd werkzaamheden moet kunnen uitoefenen. TLN heeft daarom een modelverklaring opgesteld, die in voorkomende gevallen kan helpen om werkzaamheden ongehinderd uit te kunnen oefenen. Deze modelverklaring is via onderstaande link te downloaden.

Klik hier om de modelverklaring te downloaden

Let op: Deze modelverklaring is een hulpmiddel waaraan in juridische zin geen rechten kunnen worden ontleend. Het beleid van zowel de Rijksoverheid en het RIVM blijven te allen tijde bepalend en maatgevend.