Business people signing a contract.

Workshop Flexibele Arbeid

Leer alles over de verschillende vormen van flexibele arbeid en hoe je de regels toepast.

Inhoud workshop

Binnen organisaties wordt veelvuldig gebruik gemaakt van flexibele arbeid. Denk aan het inzetten van werknemers op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of aan het inlenen van uitzendkrachten en payroll’ers. Maar denk ook aan de inzet van ZZP’ers en oproepkrachten. En elk van die vormen van flexibele arbeid kent uiteraard weer zijn eigen regels. In deze workshop komen al deze vormen van flexibele arbeid aan bod. Daarnaast is er aandacht voor de wijzingen uit de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden met betrekking tot flexibele arbeid, zoals die per augustus 2022 gelden.

Voor wie is de workshop bedoeld?
Deze workshop is bedoeld voor ondernemers in de transport en logistieke sector, personeelsfunctionarissen en anderen die verantwoordelijk zijn voor het personeel.

Programma

Tijdens de workshop komen alle aspecten van flexibele arbeid aan de orde:

 • Wat zijn de verschillende vormen van flexibele arbeid?
 • Wat zijn de regels voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd?
  reeks van contracten, proeftijd, concurrentiebeding, loon bij ziekte en einde overeenkomst
 • Wat is een oproepovereenkomst?
  soorten, oproepen van de oproepkrachten, aanbod vaste arbeidsomvang, loon tijdens ziekte en einde van de oproepovereenkomst
 • Wat betekent het wetsvoorstel implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor oproepkrachten?
 • Wat zijn de verschillen tussen uitzendkrachten en krachten via payrolling?
 • Welke regels gelden voor het inhuren van zzp’ers?
 • Wat betekenen de hoge en lage ww-premie en de herzieningsregeling?

Tijdens de interactieve workshop wisselen theorie en praktijk elkaar af en kun je veel vragen stellen.
Na afloop ken je de belangrijkste regels en weet je hoe je die moet toepassen.

 

Investering

De workshop is kosteloos voor bedrijven die SOOB afdragen.

Agenda: Data en locaties

Agenda & aanmelden