Business people signing a contract.

Workshop Flexibele Arbeid

Leer alles over de verschillende vormen van flexibele arbeid en hoe je de regels toepast.

Inhoud

Doet jouw organisatie wel eens een beroep op flexibele arbeidskrachten? Kies je dan voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of payrolling? Schakel je uitzendkrachten in of zzp’ers? Voor iedere vorm van flexibele arbeid gelden andere regels. Als je werkt met flexibele arbeidskrachten, is het belangrijk die regels te kennen. Die komen uitgebreid aan bod tijdens onze workshop Flexibele arbeid. Ook staan we stil bij de wijzigingen in de Wet transparante en voorspelbare voorwaarden voor flexibele arbeid die sinds 1 augustus 2022 gelden.

Voor wie?
De workshop is bedoeld voor ondernemers in de transport- en logistieke sector, personeelsfunctionarissen en anderen die verantwoordelijk zijn voor het personeel.

Programma

Tijdens de workshop komen alle aspecten van flexibele arbeid aan de orde:
– Wat zijn de verschillende vormen van flexibele arbeid?
– Wat zijn de regels voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd?
(reeks van contracten, proeftijd, concurrentiebeding, loon bij ziekte en einde overeenkomst)
– Wat is een oproepovereenkomst?
(soorten, oproepen van de oproepkrachten, aanbod vaste arbeidsomvang, loon tijdens ziekte en einde van de  oproepovereenkomst)
– Wat betekent het wetsvoorstel implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor oproepkrachten?
– Wat zijn de verschillen tussen uitzendkrachten en krachten via payrolling?
– Welke regels gelden voor het inhuren van zzp’ers?
– Wat betekenen de hoge en lage ww-premie en de herzieningsregeling?

Tijdens de interactieve workshop wisselen theorie en praktijk elkaar af en kun je veel vragen stellen. Na afloop ken je de belangrijkste regels en weet je hoe je die moet toepassen.

Investering

De workshop is kosteloos voor bedrijven die SOOB afdragen.

Contact

Vragen? Neem contact op met team opleidingen:

  • Mariska den Boef (inhoudelijk) via 06-40608856
  • Krista Waleboer (organisatie) via 06-36301369

Mailen kan naar opleidingen@tln.nl

Agenda: Data en locaties

Agenda & aanmelden

Wil je meer informatie over de workshop? Neem dan contact op met opleidingen@tln.nl.