29c6e059-76a1-40e5-85b2-9ecb5cb55509

Kostenontwikkelingen 2020 | Internationale actualiteiten | Invoering vrachtwagenheffing

Rapport Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2020
Dit jaar hebben evofenedex en TLN gezamenlijk opdracht aan Panteia/NEA  gegeven om een nieuw rapport samen te stellen dat nog meer diepgang biedt in de kostenontwikkelingen in het wegvervoer. Niet langer twee versies van kostenontwikkelingsrapporten maar één vernieuwd rapport dat bovendien voor het eerst inzicht geeft in de kostenontwikkelingen op het gebied van LZV’s en bestelwagens. Wij informeren u graag over de gerealiseerde en geraamde kostenontwikkelingen en de wijzigingen in de rapportage.

Internationale actualiteiten
U krijgt in 2020 de nodige internationale veranderingen en uitdagingen voor de kiezen. Zo lijkt de kans op een definitieve No-Deal Brexit steeds groter en daarmee de mogelijke transportchaos die daaruit voortvloeit. Wellicht hebben we duidelijkheid tijdens de bijeenkomsten. Maar ook de LZV is en blijft ‘hot’: grensoverschrijdend naar Duitsland is bijna mogelijk. En het werken met een e-CMR-vrachtbrief ook. Tegelijkertijd groeit op de Alpencorridor het anti-wegvervoerbeleid. Principieel onwenselijk. En is het qua rijverboden en milieuzones nog steeds een wirwar aan regimes en verplichte registraties waar u mee te maken heeft. Om over tolheffing en de stijging van tarieven in de landen om ons heen maar te zwijgen. Kortom: genoeg actualiteit om u over te informeren en we zijn tevens benieuwd naar uw uitdagingen in het internationaal transport. 

Vrachtwagenheffing
In België en Duitsland kennen ze al een vrachtwagenheffing, maar in Nederland nog niet. Daar wil de politiek verandering in gaan brengen per 2023. De vrachtwagenheffing wordt een kilometerheffing voor vrachtauto’s boven de 3,5 ton. We informeren u graag over de gevolgen van de vrachtwagenheffing in de praktijk.


19:00 – 19:30    Ontvangst met koffie/thee
19:30 – 20:00    Actuele ontwikkelingen internationaal wegtransport
20:00 – 20:30    Kostenontwikkelingen in het wegvervoer
20:30 – 20:45    Pauze
20:45 – 21:15    Vrachtwagenheffing
21:15 – 22:00    Uitloop en afsluitende borrel