Nieuwsblog

Hier volg je het laatste nieuws over onze sector.

Filter op actuele onderwerpen

Hoe word je 100 in de transport en logistiek?

Koopman Logistics Group B.V. ontkiemde een eeuw geleden in het Groningse dorpje Briltil. Het Zuid-Limburgse J.H. van der Heijden Internationale Transporten B.V. deed datzelfde in het schilderachtige Wahlwiller. In beide dorpen stond een eigenzinnige grondlegger aan de basis van een lange bedrijfshistorie. Hoewel de overeenkomsten opvallen, zijn het vooral de verschillen die beide bedrijven op hun eigen wijze doeltreffend maken.

Lees meer

Eurovignet: uitzonderingen vervallen vanaf 1 oktober 2023

Heb je een vrachtauto(combinatie) met een massa van 12.000 kilo of meer, en betaal je nog geen belasting zware motorrijtuigen (bzm oftewel eurovignet) omdat je een vrijstelling hebt? Mogelijk moet je vanaf 1 oktober 2023 wél bzm betalen en aangifte bzm doen. Vanaf 1 oktober 2023 treedt het Kaderbesluit bzm in werking en worden enkele oude beleidsbesluiten ingetrokken. Oude beleidsbesluiten waarin bepaalde zware motorrijtuigen waren uitgesloten van belastingplicht gelden dan niet meer. Dit betekent dat je mogelijk bzm moet betalen vanaf 1 oktober.

Lees meer

Uitnodiging TLN-leden: Open Dag WattHub Geldermalsen

Koning Willem-Alexander opent op 28 september aanstaande het WattHub XL laadplein op het terrein van AVRI, gelegen aan de A15 nabij de afslag Geldermalsen. Bouwer Ploegam heeft samen met Dura Vermeer, Van Oord en energiecoöperatie Betuwewind het grootste laadplein voor zwaar materieel ter wereld gerealiseerd. De open dag voor het grote publiek vindt plaats op 30 september van 10.00 tot 15.00 uur. Speciaal voor TLN-leden is er om 11.00 uur een welkom bij de Ploegam-tent, gevolgd door een rondleiding over het terrein door WattHub-directeur Gerben van den Berg.

Lees meer

Transportbedrijf te koop

TLN helpt leden via deze rubriek met bedrijfsovername of verkoop van het bedrijf. Voor één van onze leden, een transportbedrijf in Oost Nederland wordt een overname partij gezocht.

Lees meer

Demissionair minister Mark Harbers licht voorfinanciering vrachtwagenheffing toe in TLN Talk

In de Rijksbegroting gepresenteerd op Prinsjesdag staat de voorfinanciering uit de opbrengsten van de vrachtwagenheffing vast. Goed nieuws dus voor onze sector. Maar waarom is dit geld zo belangrijk? In de nieuwste aflevering van TLN Talk praten we hierover verder met TLN-bestuursvoorzitter Elisabeth Post en onze speciale tafelgast demissionair minister Mark Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees meer

Pionieren met elektrisch transport

In 2021 namen acht Gelderse transportbedrijven in een gezamenlijk project de proef op de som: het testen van een elektrisch voertuig in de praktijk. Eén van deze bedrijven was Schotpoort Connect uit Eerbeek. Hoe kijken zij terug op deze test en welke ontwikkelingen heeft het bedrijf de afgelopen twee jaar gemaakt richting een duurzame toekomst?

Lees meer

Controversieel verklaren Tweede Kamer

Gisteren heeft de Tweede Kamer gestemd over het controversieel verklaren van een aantal onderwerpen, zoals de stikstofplannen, de krimp van Schiphol en duurzame mobiliteit. Als een onderwerp controversieel wordt verklaard betekent dit dat het huidige kabinet geen beslissingen mag nemen over het betreffende lopende dossier. Zoals verwacht is betalen naar gebruik controversieel verklaard. De invoering van rekeningrijden staat daardoor momenteel stil. De krimp van Schiphol is niet controversieel verklaard en dat acht Transport en Logistiek Nederland minder wenselijk.

Lees meer

Bekijk webinar Zero-emissiezones: wat heb je nodig voor jouw e-vloot nu terug!

Op vrijdagochtend 8 september vond het goed bekeken TLN-webinar ‘Zero-emissiezones: wat heb je nodig voor jouw e-vloot’ plaats. Onder leiding van TLN-host Wessel Deelstra ging het gesprek aan tafel onder andere over zero-emissiezones, netcapaciteit, de TLN-training ’transitie naar zero-emissie transport’ en de keuzes van waar elke ondernemer voor staat. Je kunt vanaf nu het webinar terug kijken.

Lees meer

HUB 7: met duurzaamheidsspecial

Deze extra grote editie van HUB staat weer vol met mooie en interessante artikelen uit de sector. Onder andere een artikel over digitalisering als onderdeel van je bedrijfsvoering, hoe word je 100 in de transport en logistiek en TLN zet logistiek in de schijnwerpers met de imagocampagne. Dat en nog veel meer! Naast de reguliere HUB hebben we dit keer ook een special over duurzaamheid toegevoegd aan het blad. Kortom genoeg leesvoer.

Lees meer

Update Stadshubs.nl

In oktober 2023 staat de volgende update van de TLN-kaart www.stadshubs.nl gepland. Naast stads- en regiohubs van TLN-leden die op dit moment gebundeld en al volledig of gedeeltelijk zero-emissievervoer aanbieden, kunnen ook stads- en regiohubs op de kaart worden opgenomen die geen TLN-lid zijn. Voor deze bedrijven geldt vanzelfsprekend eveneens dat zij moeten voldoen aan het criterium bundelen en het volledig of gedeeltelijk aanbieden van zero-emissievervoer. Opname op www.stadshubs.nl is kosteloos voor TLN-leden. Voor niet-leden zijn hieraan kosten verbonden.

Lees meer

Ga je aan de slag met zero-emissie vracht- of bestelauto’s?

Als je gaat investeren in zero-emissie vracht- of bestelauto’s komt er als ondernemer veel op je af. Aanschaf, onderhoud, oplaadsnelheid en de aanleg van laadpunten bijvoorbeeld. Maar ook zaken als routeplanning en netcongestie. Om ondernemers op weg te helpen heeft Transport en Logistiek Nederland (TLN) de belangrijkste vragen op een rij gezet en geordend in de zero-emissie informatiekaart.

Lees meer

Super-Ecocombi mag in Zweden de weg op

Na Finland en Spanje gaat ook Zweden de Super-Ecocombi (SEC) toestaan. Daarmee is Zweden het derde land in Europa waar de SEC vrij baan krijgt. Vanaf december is er een wegennet van 590 km beschikbaar waar SEC’s met een maximale lengte van 34,5 meter mogen rijden. Transport en Logistiek Nederland (TLN) hoopt in de loop van 2024 met een SEC-pilot in Nederland te kunnen starten.

Lees meer

Geen consequenties voor de modelovereenkomst Beroepsgoederenvervoer om zzp-ers in te zetten

Vanwege de uitspraak in het Deliveroo-arrest is er bezorgdheid ontstaan over de waarde van de modelovereenkomst Beroepsgoederenvervoer. Die zorgen zijn niet nodig voor ondernemers met een eigen wagen en vervoersvergunning die deze overeenkomst gebruiken. De Deliveroo-uitspraak heeft geen gevolgen voor de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst beroepsgoederenvervoer. Deze modelovereenkomst blijft gewoon geldig tot 15 oktober 2025.

Lees meer

AanZET-subsidieregeling 2024 in beeld

Op maandag 28 augustus is de internetconsultatie gestart voor de AanZET-subsidieregeling in 2024. Daarmee maakt het Ministerie van I&W bekend hoe zij van plan zijn het subsidiebudget volgend jaar te verdelen. Voor 2024 wordt erop ingezet dat meer ondernemers gebruik kunnen maken van de regeling doordat een bedrijf nog maximaal één elektrische vrachtauto per dag zal kunnen aanvragen. Elke dag zal beoordeeld worden of er nog subsidiebudget overblijft voor de volgende dag. Op deze manier is de bekritiseerde loting van 2023 niet langer nodig en hebben ook kleinere transportbedrijven gelijke kansen.

Lees meer

Publiekscampagne ‘Het lukt alleen met logistiek’ zet onmisbaarheid logistiek centraal

De logistieke sector is onmisbaar in het dagelijks leven en voor de Nederlandse economie. Dit staat centraal in de brede publiekscampagne van Transport en Logistiek Nederland (TLN): ‘Het lukt alleen met logistiek.’ De onmisbaarheid van logistiek bleek tijdens de coronaperiode overduidelijk. Maar het belang dreigt bij het grote publiek weer snel vergeten te worden. Bedrijven in de transport- en logistieke sector laten graag zien welke onmisbare bijdrage ze leveren aan de samenleving. Daarbij biedt de bedrijfstak nog onbekende interessante loopbaanmogelijkheden. Daarom start branchevereniging TLN eind augustus de driejarige campagne ‘Het lukt alleen met logistiek.’ Vanaf 28 augustus zijn landelijke televisiespots te zien, later gevolgd door radioreclame en prominente aandacht op de grote reclamemasten langs de snelwegen.

Lees meer

Logistiek is vanzelfsprekend

Hoe beoordeelt het Nederlands publiek de sector transport en logistiek? Hoe kijken relaties bij overheid, politiek en andere organisaties aan tegen de bedrijfstak en TLN? Wat vinden de leden van TLN? En hebben verladers nog adviezen aan bedrijven in de logistieke sector?

Lees meer

Veilige vrijgave van containers in Rotterdamse haven

De fysieke en digitale veiligheid in de havenlogistieke keten staat onder druk. Criminelen maken graag gebruik van de Rotterdamse containerhaven om drugs Europa in te smokkelen. Om te voorkomen dat ze een container met smokkelwaar kunnen volgen, ophalen en leeghalen wordt het huidige vrijgaveproces van containers vervangen door een veiliger systeem. Dit systeem is ontwikkeld door Portbase en heet de ‘Vertrouwensketen.’ De eerste import van containers en ladingstromen worden op dit moment al via deze nieuwe methode afgehandeld. De Vertrouwensketen wordt gefaseerd uitgerold. TLN roept haar leden op zich aan te melden bij Portbase en deel te nemen aan de veilige container release.

Lees meer

TLN-Relatietabel zero-emissiezones & postcodegebieden

In opdracht van TLN is een Excel-relatietabel ontwikkeld waarin zero-emissiezones en postcodegebieden zijn gekoppeld. Transportplanners kunnen de tabel gebruiken om vast te stellen of hun rit door een zero-emissiezone gaat en hierop hun voertuigplanning aanpassen. Op dit moment zijn er zo’n 29 steden die een zero-emissiezone hebben aangekondigd. Voor postcodegebieden die gedeeltelijk in een zero-emissiezone vallen, is een verfijning op adresniveau in de tabel opgenomen.

Lees meer

27 september: landelijke ARBO-inspectie dag bij distributiecentra

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft aangekondigd op verschillende locaties in het land inspecties uit te voeren bij distributiecentra. De nadruk bij de inspecties zal liggen op de onderwerpen: aanrijdgevaar, het hebben van een verkeersplan en het vallen van hoogtes. Deze onderwerpen zijn gekozen omdat uit eerdere inspecties is gebleken dat hier vaak ongevallen mee gebeuren. Ook zal er gekeken worden naar fysieke belasting omdat langdurige blootstelling aan lichamelijke overbelasting kan leiden tot ernstig verzuim en zelfs blijvende arbeidsongeschiktheid.

Lees meer

Retrofit smart tacho 2 groter probleem dan introductie smart tacho 2

Door verschillende oorzaken is de beschikbaarheid van de smart tacho 2 maar mondjesmaat op gang gekomen. TLN en andere stakeholders hebben de Europese Commissie hier al eerder voor gewaarschuwd. In de aanloop naar de deadline van 21 augustus jl. voor de introductie van de smart tacho 2, zijn verschillende lidstaten zelf met oplossingen gekomen.

Lees meer

‘Wij zijn de stem van de transportsector in Europa’

De wereldwijde wegtransportorganisatie International Road Transport Union (IRU) bestaat 75 jaar. Een mooi moment om een blik in de keuken te werpen. Raluca Marian, afgevaardigde van de IRU in Brussel, vertelt wat haar organisatie doet. ‘Wij zijn de stem van de transportsector in Europa. Zonder ons zouden de 900.000 transportondernemingen niet gehoord worden bij het maken van nieuwe wet- en regelgeving.’

Lees meer

Smart tacho 2 van Stoneridge heeft type goedkeuring

De smart tacho 2 van Stoneridge is ook type goedgekeurd. De Stoneridge 8.1 (rev B) is, naast de VDO4.1, de tweede type goedgekeurde smart tacho 2. Stoneridge zal de productie opstarten zodat truckfabrikanten en werkplaatsen voorzien kunnen worden van deze smart tacho 2. Het grootste voordeel van de smart tacho 2 is dat stoppen bij een grenspassage niet meer nodig is, omdat deze nieuwe smart tacho 2 de grenspassage automatisch registreert. Daarnaast beschikt de smart tacho 2 over een aantal nieuwe functionaliteiten en beveiligingen.

Lees meer

Doe mee aan de MKB- toets voor verduurzaming

Voor ondernemers is het tot 31 augustus 2023 mogelijk om deel te nemen aan de MKB- toets over het concept- meerjarenprogramma Innovatie en Verduurzaming van het wegtransport. Dit subsidieprogramma is samen met TLN en andere vertegenwoordigers van de vervoerssector door de minister van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld. Het wordt betaald uit de netto- opbrengsten van de vrachtwagenheffing en loopt van 2026 tot en met 2030.

Lees meer

Kalibreren tachografen ook toegestaan buiten RDW-openingstijden

De werkplaatskaart voor het kalibreren van de tachograaf mag vanaf 1 oktober 2023 ook buiten de RDW-openingstijden worden gebruikt. Het ministerie van IenW heeft ingestemd met een proef voor één jaar. Gedurende deze termijn mogen kalibraties van zondag 00.01 uur tot en met vrijdag 17.00 uur plaatsvinden.

Lees meer

Hulpgoederen naar Oekraïne blijft nodig

Sinds maart 2022 heeft Van der Wal gemiddeld wekelijks een transport met nood- of hulpgoederen naar Oekraïne geregeld. De afgelopen tijd is het onverwachts een stuk drukker en gaat het bedrijf driemaal per week die kant op. We interviewen Henk van der Wal, directeur en eigenaar, en chauffeur Remco Kompier die op het punt staat voor de 10e keer een transport naar Oekraïne uit te voeren.

Lees meer

TLN pleit voor verlenging overgangsregeling C-rijbewijs Zero Emissie bestelauto’s

De wetgeving voor de vrijstellingsregeling C-rijbewijs voor Zero Emissie (ZE) bestelauto’s tot 4.250 kilo is opnieuw uitgesteld en zal pas in 2024 van kracht worden. Dat zou in de praktijk betekenen dat vanaf 1 januari voor het besturen van een zwaardere ZE-bestelbus een vrachtwagenrijbewijs nodig is om de weg op te mogen. Voor bedrijven die veel bestelbussen gebruiken, zoals in de pakketbezorging, zal deze vertraging grote gevolgen kunnen hebben. Transport en Logistiek Nederland (TLN) roept daarom op om de huidige overgangsregeling te verlengen en haast te maken met de nieuwe wetgeving.

Lees meer

Schrijf je nu in voor het TLN webinar ‘Zero-emissiezones: wat heb je nodig voor jouw e-vloot?’

Iedere transportondernemer komt – nu of binnenkort – de transitie naar zero-emissie transport tegen. Maar de wereld van zero-emissie is echt anders dan die van diesel! Want weet je bijvoorbeeld wat én hoeveel watt je nodig hebt voor jouw toekomstige e-vloot? Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en volg het TLN webinar op vrijdag 8 september 2023.

Lees meer

Financiële bijdrage automatiseren CBS enquête komt te vervallen

De vervoersenquête is een Europese verplichting. Alle EU-landen moeten deze data verzamelen vanwege economische doeleinden en om zicht te krijgen in het weggebruik, CO₂ uitstoot en duurzaamheid. Het CBS voert deze wettelijke taak uit voor Nederland. Wist je dat je de ritdata voor de verplichte vervoersenquête eenvoudig geautomatiseerd kan delen met het CBS? Maak tot 30 september gebruik van een voucherregeling om deze koppeling te realiseren.

Lees meer

In 5 seconden je bedrijf weg? Leer van een hacker hoe je dat voorkomt

Je werkt je hele leven aan je bedrijf en in 5 seconden is het weg. Je bent gehackt! Geen bestanden, geen klanten, geen planning. Voorkom dat je slachtoffer wordt van hackers. Het platform Samen Digitaal Veilig organiseert drie nieuwe webinars waarin je te horen krijgt hoe een hacker te werk gaat en welke stappen je kan zetten naar digitale veiligheid.

Lees meer

Verhuizers in gesprek met de gemeente Amsterdam

Medio juli is er een gesprek gevoerd met de Organisatie voor Erkende Verhuizers (OEV), Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de afdelingen juridisch en handhaving van de gemeente Amsterdam. Op basis van een ledenpoll onder verhuisbedrijven hebben OEV en TLN een gezamenlijke lobby richting de gemeente opgezet. Handhaving lijkt niet altijd volgens het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ te verlopen en de stroperige aanvraagprocedure rondom vergunningen wekt daarnaast ook veel irritatie op onder de verhuisbedrijven.

Lees meer

RDW komt alsnog met een overgangsregeling voor de smart tachograaf

Vanaf 21 augustus 2023 moeten alle nieuw te registreren tachograaf plichtige voertuigen boven de 3.500 kg voorzien zijn van de nieuwe smart tacho 2. De leveringsproblemen van de tweede generatie smart tachograaf, in combinatie met de lange opbouwtijd van sommige tachograaf plichtige voertuigen, geven de transportsector al langer veel zorgen. De RDW komt nu alsnog met maatregelen om de overgang soepel te laten verlopen.

Lees meer
Ga naar het nieuwsarchief voor oudere berichten