Nieuwsblog

Hier volg je het laatste nieuws over onze sector.

Rijksbegrotingsnieuws

Alleen informatie over de Rijksbegrotingsplannen 2021 lezen? Check het dossier ‘Rijksbegroting’.

Filter op actuele onderwerpen

Hoofdeconoom CBS: ‘Corona zal sector nog hard raken’

Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek, is geïnterviewd voor de nieuwste editie van ‘Nederland Logistiek’, het relatiemagazine van Transport en Logistiek Nederland. Hij deelt meerdere interessante inzichten.

Lees meer

Amhaouch (CDA): ‘Aandacht houden voor grensregio’s en economie’

Venlo lijkt misschien in een uithoek van Nederland te liggen, maar niets is minder waar. Venlo is een belangrijk logistiek centrum van onze handelsstromen met het achterland. Het werkbezoek van Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch (CDA) aan de Venlose transporteur Mercuur Smart Logistics paste uitermate goed bij zijn hoogste prioriteit: de aandacht voor de regionale economie en voor wat de grensregio’s nodig hebben mag niet verslappen.

Lees meer

Code rood: geen effect transportsector

Het vrachtverkeer blijft uitgezonderd van reisrestricties van of naar België en Duitsland. Vanaf vrijdagmiddag 16.00 geeft België code rood af voor zowel Zuid-Holland als Noord-Holland. In Duitsland gaat de maatregel voor beide provincies direct in.

Lees meer

Extra geld voor infrastructuur, maar te eenzijdig voor spoor

Het kabinet besteedt extra geld aan onderhoud en vervanging van wegen, spoor, vaarwegen en dijken. Als de economie weer aantrekt, moet de infrastructuur zijn verbeterd. Van de investering gaat echter het overgrote deel naar het spoor. Het is zeer de vraag of het wegvervoer voldoende kan profiteren van de extra middelen voor infrastructuur. Datzelfde geldt voor het Investeringsfonds.

Lees meer

22,4 miljoen euro voor regionale samenwerkingsverbanden

Relevante(re) scholing moet soelaas bieden voor regionale arbeidsmarktproblemen. Komende jaren stelt Kabinet 100 miljoen euro beschikbaar voor samenwerking en cofinanciering in de Triple Helix (Onderwijs, Ondernemers, Overheid).

Lees meer

Vliegbelasting goederenluchtvaart: wel nadelen, geen voordelen

De geplande invoer van een belasting op vertrekkende vrachtvliegtuigen schaadt de economie, terwijl de beoogde duurzaamheidseffecten nihil zijn. TLN vindt dat overheidsmaatregelen effectief moeten zijn en pleit er daarom voor, in navolging van Air Cargo Netherlands en FENEX, dat het kabinet van deze belasting op goederenluchtvaart afziet.

Lees meer

Raakt CO2-belasting de vervoersector?

Het kabinet gaat CO2-uitstoot belasting heffen. TLN is benieuwd naar de uitwerking van deze maatregel om vast te kunnen stellen in hoeverre dit de vervoersector raakt.

Lees meer

Belastingplannen met gunstige en ongunstige maatregelen

De belastingplannen die het Kabinet heeft gepresenteerd, omvatten voor ondernemingen zowel gunstige als ongunstige maatregelen. Positief is de verlaging van de vennootschapsbelasting voor kleine bedrijven. Negatief is onder meer de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek.

Lees meer

Versterking aanpak ondermijning in 2021 en jaren daarna

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zet in op een krachtige bestrijding van ondermijnende criminaliteit, zo blijkt uit de rijksbegroting. In 2021 komt 141 miljoen euro extra beschikbaar en de jaren erna structureel 150 miljoen euro.

Lees meer

Meer geld voor aanpak Stikstof

De overheid maakt meer geld vrij voor de aanpak van stikstof. Daarmee kunnen vervoerders snel en volledig aan de slag. TLN blijft alert op de uitwerking van plannen.

Lees meer

TLN: vraagtekens bij investeringen infrastructuur kabinet

Het kabinet kiest deze Prinsjesdag voor een begroting die in het teken staat van het stimuleren van de economie. Met een derde steunpakket, een Nationaal Groeifonds, belastingverlaging en het naar voren halen van onderhoud in de infrastructuur gaat het kabinet de economische crisis te lijf. Maar dat is niet genoeg om Nederland de crisis uit te helpen, concludeert Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Lees meer

Pilot BigMile verlengd tot eind 2020

Feitelijke informatie zorgt voor inzicht in de logistieke operatie. BigMile biedt die feitelijke informatie door data uit de dagelijkse praktijk van verladers en logistiek dienstverleners te verzamelen en combineren. Kosteloos kennismaken met BigMile? Dat kan, nu zelfs tot eind 2020.

Lees meer

Leden praten over toekomst TLN

Dezer dagen buigen TLN-leden zich op verschillende plaatsen in Nederland over de toekomst van hun vereniging. Centrale vraag: welk karakter moet de vereniging krijgen om bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen en economisch gezond de toekomst te laten ingaan? Later in september krijgen alle leden de mogelijkheid zich over TLN uit te spreken.

Lees meer

Derdenverklaring sierteelt nu beschikbaar

Sierteeltvervoerders die aanspraak willen maken op de Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw, hebben daarvoor een derdenverklaring nodig. Deze is sinds kort te downloaden.

Lees meer

TLN: voorkom chaos bij Brexit

Als bedrijven zich niet op tijd voorbereiden op de Brexit, dreigt er chaos bij de grenzen te ontstaan, waarschuwt Transport en Logistiek Nederland (TLN). Met grote gevolgen voor de gehele logistieke keten. Dat scenario voorkomen is een gemeenschappelijke opgave.

Lees meer

‘Geef ruimte aan het goederenvervoer’

Het is een gemengde boodschap die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) en logistiek boegbeeld Aad Veenman afgeven tijdens het online congres van de Topsector Logistiek, dat op 9 september 2020 startte. Niettemin overheerst het positivisme.

Lees meer

‘Brexit-voorbereidingen VK op dit moment verre van toereikend’

Vooraanstaande brancheorganisaties in de Britse transport- en logistieksector hebben de Britse overheid opgeroepen om op korte termijn een rondetafel te organiseren om de Britse voorbereidingen op de Brexit te bespreken. Die voorbereidingen zijn op dit moment namelijk ‘verre van toereikend’, aldus de brancheorganisaties.

Lees meer

Zorgen over effecten vrachtwagenheffing overbelicht

In De Telegraaf van vandaag uiten gemeenten en provincies hun grote zorgen dat door de komende vrachtwagenheffing op snelwegen de secundaire wegen worden overbelast. Met name vervuilende vrachtwagens zouden dan hun toevlucht nemen tot het zogeheten onderliggend wegennet om aan hoge heffingen te ontkomen.

Lees meer

Aanpassingen aan TLN-website

Vandaag is een aantal aanpassingen aan de TLN-website doorgevoerd. Daarmee geven we invulling aan wensen die bij gebruikers leefden.

Lees meer

Liveblog: coronavirus
Verlopen rijbewijs en code 95 nog negen maanden geldig

Nederlandse rijbewijzen en beroepscertificaten die verlopen tussen 1 februari en 30 november 2020 blijven in de hele Europese Unie tot negen maanden na de vervaldatum geldig. Lees hier het volledige bericht. ...

Lees verder

Brexit: verspreid het nieuws!

Om iedereen zo goed mogelijk voor te bereiden op de Brexit hebben betrokken stakeholders, waaronder TLN, een mini-campagne gelanceerd. Doel van deze actie is een soepele grenspassage tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, ook na 31 december 2020, als de Brexit een feit is.

Lees meer
Ga naar het nieuwsarchief voor oudere berichten