Nieuwsblog

Hier volg je het laatste nieuws over onze sector.

Filter op actuele onderwerpen

Werkwijze lege emballage en verpakkingsmiddelen na overgangsperiode Brexit

Eerder informeerden wij jullie over de werkwijze omtrent terugkerende lege emballage en verpakkingsmiddelen na de Brexit. Na overleg met de douane is daar nu een nieuwe procedure voor toegestaan voor lege emballage die via de ferry- verbindingen met het Verenigd Koninkrijk in Nederland wordt binnengebracht. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een procedure die is gebaseerd op de mondelinge aangifte.

Lees meer

TLN waarschuwt voor verhoogd risico inklimmers

Transport en Logistiek Nederland (TLN) waarschuwt voor een verhoogd risico op inklimmers bij Calais. Vanwege de naderende Brexit neemt de drukte bij de Eurotunnel toe en staan er lange files. Stilstaande vrachtwagens bieden illegale migranten een uitgelezen mogelijkheid om in de trailer te klimmen.

Lees meer

TLN ondertekent internationaal handvest goede chauffeursvoorzieningen

De internationale organisaties van wegvervoerders, verladers en vakbonden vragen via een handvest aandacht voor goede voorzieningen voor chauffeurs van het beroepsgoederenvervoer. Het gaat met name om plaatsen waar chauffeurs hun goederen moeten laden en lossen. TLN heeft het handvest vandaag ondertekend.

Lees meer

Liveblog: coronavirus
Vervolg campagne 'Schoon sanitair voor iedereen'

Drie weken geleden is TLN de campagne ‘Schoon sanitair voor iedereen’ gestart. Om deze campagne een vervolg te geven, hebben we jullie hulp hard nodig! Onder de noemer ‘Ellebogen tegen elkaar’ zijn we op zoek naar duo’s die van zichzelf een foto willen maken. Ofwel een transportondernemer...

Lees verder

Noodparkeerplaatsen Brexit gereed en in kaart gebracht

Vorig jaar waarschuwde TLN dat er voldoende parkeerplaatsen voor vrachtwagens moeten zijn in de Rotterdamse haven op het moment dat de Brexit een feit is, vanwege risico op files in het havengebied door andere douaneformaliteiten. Nu zijn alle parkeerlocaties bij de ferryterminals gereed en in kaart gebracht waar chauffeurs terecht kunnen.

Lees meer

Registratie en kentekening tractoren en mmbs’en start op 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 treedt de registratie- en kentekenplaatplicht van (land)bouwvoertuigen in werking. Onder deze verzamelnaam vallen ook vele MMBS-en/mobiele machines die wellicht ook moeten worden geregistreerd. TLN adviseert haar leden om betreffende voertuigen zo snel mogelijk te registreren en indien nodig van een kentekenplaat te voorzien. Registreren na 2021 betekent automatisch een verplichte schouwing die enkele honderden tot enkele duizenden euro’s kan kosten.

Lees meer

Op weg naar zero-emissie in Rotterdam

TLN heeft samen met 56 partijen de steun uitgesproken voor het convenant zero-emissie stadslogistiek van Rotterdam. Het convenant in Rotterdam is een lokale uitwerking van het nationale Klimaatakkoord en gaat met name in op de omvang van de zero emissie zone en acties om de logistiek te verduurzamen. Rotterdam sluit aan bij de landelijke overgangsregelingen voor bestaande vracht- en bestelauto’s die onlangs door staatssecretaris Stientje van Veldhoven bekend zijn gemaakt.

Lees meer

TLN start met verenigingsblad ‘HUB’

Per 2021 stopt de samenwerking tussen TLN en BDUvakmedia. Niet uit ontevredenheid, maar omdat beide partijen een andere weg naar de toekomst kiezen. TLN introduceert ‘HUB’, een echt verenigingsblad. BDUvakmedia ontwikkelt het ‘Transport & Logistiek’-magazine verder als een multimediaal platform voor de sector.

Lees meer

Oproep: meld slechte sanitaire voorzieningen bij TLN

Medewerkers van transportbedrijven die te maken krijgen met slechte sanitaire voorzieningen bij distributiecentra of winkels wordt gevraagd dat te melden bij TLN. Melden kan via online@tln.nl, met daarbij de naam van het centrum of winkel en de locatie, bij voorkeur met foto.

Lees meer

Investeer in transportroutes met een groot economisch belang

Blijf investeren in belangrijke transportroutes! Dat is de oproep van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex naar aanleiding van het jaarlijkse onderzoek naar de economische schade van files die in 2019 een record bereikte van 1,5 miljard euro. ‘Corona zorgt hooguit voor een tijdelijke vermindering van die schade.’

Lees meer

Stadshubs in beeld gebracht

De TLN-kaart ‘Stadshubs.nl’ geeft inzicht in actuele mogelijkheden voor zero-emissie bevoorrading in steden. TLN wil hiermee vooral aan gemeenteambtenaren, politici en opdrachtgevers duidelijk maken welke transporteurs duurzaam vervoer de stad in kunnen organiseren.

Lees meer

Voorgestelde inflatiecorrectie tachograafkaart ‘verkeerd signaal’

Transport en Logistiek Nederland (TLN) blijft van mening, dat het Nederlandse tachograafkaarttarief veel te hoog is ten opzichte van het tarief in andere Europese lidstaten. De door KIWA voorgestelde inflatiecorrectie met 1 euro per 2021 (van 92 naar 93 euro) is daarom wat TLN betreft een verkeerd signaal.

Lees meer

Aanvragen TVL 4e kwartaal 2020 vanaf vandaag mogelijk

Vanaf vandaag 12:00 uur kan de aanvraag voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020 (TVL Q4 2020) worden ingediend. Aanvragen is mogelijk tot en met 29 januari 2021.

Lees meer

Mautclaim: kom voor 4 december in actie!

Eerder berichtte TLN al over de ten onrechte berekende tolkosten in Duitsland. Inmiddels is hierover meer bekend, en roept TLN leden die hun te veel betaalde Maut willen terugvorderen op om zich voor 4 december te registeren. Verder is TLN op dit vlak een samenwerking aangegaan met Hausfeld, en dit biedt belangrijke voordelen voor leden van TLN.

Lees meer

Nog geen duidelijkheid over nieuw handelsakkoord met VK

Het ziet er niet naar uit dat er snel meer nieuws is over het nieuwe handelsakkoord tussen de EU en het VK. Er wordt momenteel druk onderhandeld en over een groot deel van het akkoord lijkt men het eens, op een paar struikelblokken na.

Lees meer

Reactie TLN op ‘Monitor’: serieus signaal behoeft meer duidelijkheid

De enquête in het televisieprogramma Monitor van maandag 23 november geeft een serieus signaal af over het naleven van de rij- en rusttijden. Dat stelt TLN in een eerste reactie op de conclusies van een in de uitzending gepresenteerd onderzoek. Om gerichte maatregelen te kunnen nemen, is wel meer duidelijkheid nodig bijvoorbeeld over de zwaarte van de overtredingen en in welke mate er sprake is van notoire overtreders.

Lees meer

Wijziging Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd

De Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd is per 1 januari 2016 in werking is getreden. De wet kent enkele bijzondere arbeidsrechtelijke bepalingen voor werknemers die AOW-gerechtigd zijn, zoals een korte periode dat het loon doorbetaald moet worden tijdens ziekte en een korte periode van het opzegverbod tijdens ziekte.

Lees meer

Minister wil slechte arbeidsomstandigheden op truckparkeerplaatsen aanpakken

Minister Cora van Nieuwenhuizen wil de effecten van de coronamaatregelen op arbeidsomstandigheden en veiligheid op truckparkings in kaart te brengen en waar nodig direct maatregelen nemen. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een motie die hierover is ingediend door Gijs van Dijk van de PvdA en mede ondertekend door de SP.

Lees meer

Teveel overtredingen: vergunning kwijt

Vanaf januari 2021 is het Europese register van vervoersondernemingen (ERRU) ook in Nederland actief. Daarin worden onherroepelijke overtredingen van vervoerswetgeving bijgehouden. In het ergste geval kan de onderneming de betrouwbaarheidsstatus verliezen en daarmee de vergunning.

Lees meer

Ondernemerschap extra in de schijnwerper

Vrijdag 20 november 2020 staat het ondernemerschap extra in de schijnwerper tijdens de ‘Dag van de Ondernemer’, een initiatief van MKB-Nederland waaraan ook TLN meewerkt. Dat gebeurt door ondernemers en politiek met elkaar in contact te brengen.

Lees meer

TLN ondersteunt pleidooi voor verruiming venstertijden

Het is belangrijk dat gemeenten transporteurs in de komende periode meer tijd geven om winkels te bevoorraden. In de strijd tegen het coronavirus is het gewenst dat winkels langer open kunnen blijven om zo het aantal klanten te reguleren. Dan moet de bevoorrading daarop kunnen aansluiten.

Lees meer

Uitstel van handhaving op schijnzelfstandigheid

De Belastingdienst heeft aangekondigd tot 1 oktober 2021 niet te handhaven op schijnzelfstandigheid. Alleen bij kwaadwillendheid en het niet opvolgen van aanwijzingen kan de fiscus handhavend optreden.

Lees meer

Minister tekent voor uitbreiding Ring Utrecht

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft een nieuw Tracébesluit voor de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht getekend. TLN is blij dat na de lange voorbereidingsperiode de tijd nu rijp is voor actie om de capaciteit en de verkeersveiligheid van de Ring Utrecht te vergroten en te verbeteren.

Lees meer

TLN: voorkom afsluitingen door achterstallig onderhoud

Transportondernemers worden keer op keer overvallen door plotselinge uitval van bruggen en viaducten. Dat leidt tot onbetrouwbare reistijden, onnodige extra kilometers en hogere kosten. Om de Nederlandse infrastructuur betrouwbaar te maken én te houden, moet het kabinet genoeg budget vrijmaken, aldus Elisabeth Post, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Lees meer

Aanvragen subsidie NOW-3 mogelijk

Vanaf vandaag is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor de noodmaatregel NOW-3 en wel voor de periode oktober tot en met december 2020.

Lees meer
Ga naar het nieuwsarchief voor oudere berichten