Nieuwsblog

Hier volg je het laatste nieuws over onze sector.

Filter op actuele onderwerpen

Achterstanden UWV inzake Wia-keuringen en beëindiging arbeidsovereenkomst

De laatste tijd worden verschillende leden geconfronteerd met het feit dat het erg lang duurt voordat het UWV werknemers kan keuren ten behoeve van de Wia. Een wachttijd van circa 6 maanden schijnt inmiddels heel ‘gewoon’ te zijn. Maar hoe zit dat dan met de loondoorbetaling en het einde van het dienstverband?

Lees meer

De Bossche BouwHub en de kracht van samenwerking

Uitdagingen als personeelstekort, overvolle wegen en duurzaamheidsdoelstellingen zijn voor de transport- en logistieksector niet onbekend. Samen sta je sterker dan alleen. Ketensamenwerking kan helpen bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Een mooi voorbeeld is De Bossche BouwHub. Hein van Boxtel, mede-eigenaar van Van Boxtel Groep, vertelt over de samenwerking met SMART HUB Logistics en welke voordelen samenwerking oplevert.

Lees meer

Een praktisch stappenplan voor duurzaam en uitstootvrij goederenvervoer

Krijg jij ook steeds meer te maken met zero-emissie zones in je werkgebied? De overstap naar elektrische bestel- en vrachtwagens lijkt onvermijdelijk voor commerciële goederenvervoerders. Maar waar begin je en waar moet je allemaal aan denken? Om je goed op weg te helpen is een stappenplan Elektrisch Rijden ontwikkeld dat aangeeft hoe je je kunt voorbereiden op de ZE-zones, hoe je een voertuig kiest, hoeveel vermogen je nodig hebt, welke laadinfrastructuur hierbij past en welke financieringsmogelijkheden er zijn. Praktisch en overzichtelijk.

Lees meer

Van ketenaansprakelijkheid naar ketensamenwerking

Als partners in de keten meer gaan samenwerken, worden beide partijen uiteindelijk sterker. Dat dachten TLN en evofenedex ook toen ze – mede door de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies – het initiatief namen om Stichting Paychecked in Transport op te richten. Dat is een branchekeurmerk dat het risico op ketenaansprakelijkheid verkleint, dat bijdraagt aan de eerlijke beloning van medewerkers en de kwaliteit en imago van de branche vergroot.

Lees meer

In 5 seconden je bedrijf weg? Leer van een hacker hoe je dat voorkomt

Je werkt je hele leven aan je bedrijf en in 5 seconden is het weg. Je bent gehackt! Geen bestanden, geen klanten, geen planning. Voorkom dat je slachtoffer wordt van hackers. Het platform Samen Digitaal Veilig organiseert drie nieuwe webinars waarin je te horen krijgt hoe een hacker te werk gaat en welke stappen je kan zetten naar digitale veiligheid.

Lees meer

Commissie Van Geest vliegt uit de bocht over vrachtwagenheffing

Met het rapport ‘Scherpe doelen, scherpe keuzes’ komt de Commissie Van Geest met een inventarisatie van extra maatregelen om de klimaatdoelen te halen. Zo is een van de voorstellen om de vrachtwagenheffing te verhogen en de wegen waar de heffing moet worden betaald uit te breiden. Transport en Logistiek Nederland (TLN), evofenedex en de Vereniging Eigen Rijders Nederland (VERN) kunnen zich niet vinden in deze aanbevelingen. De aanbevelingen dragen niet bij aan de verduurzamingsopgave voor de vervoerssector en verslechteren daarnaast de concurrentiepositie van de BV Nederland.

Lees meer

Cao-partijen verhogen de uitkering en versoepelen voorwaarden Zwaarwerkregeling

Bij het ontwerp van de Zwaarwerkregeling hebben cao-partijen afspraken gemaakt voor als de kosten tegenvallen of meevallen. Jaarlijks evalueren cao-partijen of aanpassing van de regeling nodig is. Op basis van de evaluatie van de financiën 2022 hebben cao-partijen besloten om de uitkering te verhogen en de voorwaarde dienstjaren in de sector te verlagen van 20 jaar naar 18 jaar.

Lees meer

Arbodienst Perspectief neemt STL Verzuim over   

Per 1 mei 2023 bundelen arbodienst Perspectief en STL Verzuim de krachten. Dit betekent dat het bedrijf Perspectief de verzuimdienstverlening van STL overneemt. Daarnaast nemen de organisaties zich voor om nauw te gaan samenwerken op het gebied van duurzame inzetbaarheid.    

Lees meer

Onderhoudsopgave als sleutel voor bereikbaarheid

Binnenkort mag je weer stemmen. Dit keer voor de provinciale staten in jouw provincie. Om straks de gekozen bestuurders te helpen de provincie te besturen heeft Transport en Logistiek Nederland (TLN) een manifest gemaakt. Hierin staan aandachtspunten en oplossingen om de maatschappelijke opgaven in jouw provincie te helpen oplossen. Met elkaar op weg naar een duurzame, bedrijvige en bereikbare provincie.

Lees meer

Laat je bijpraten tijdens de Week van de Digitalisering!

Je wilt optimaal profiteren van de digitale mogelijkheden voor jouw organisatie, maar hoe pak je dat aan? Een goede balans tussen mens, machine, leverancier en klant is essentieel. Digitalisering is namelijk geen opzichzelfstaand proces. Tijdens de derde editie van de Week van de Digitalisering (17 t/m 21 april) organiseren TLN, Beurtvaartadres en evofenedex vijf webinars over essentiële pijlers van succesvolle digitalisering. Laat je bijpraten, doe nieuwe inzichten op en krijg praktische tips.

Lees meer

Podcast ‘Van kok naar AfvalHeld’

Dagelijks zetten zich zo’n 30.000 mensen in voor het inzamelen van afval en grondstoffen, het draaiende houden van milieustraten, het vervoeren van ons afval en het schoonhouden van onze straten, plantsoenen en riolen. Een van deze Helden is Vincent Noordam. Na 19 jaar gewerkt te hebben als kok, ruilde hij de keuken in voor een baan als chauffeur op een inzamelauto bij inzamelbedrijf Circulus. Waarom maakte hij deze stap? En wat maakt dit werk zo tof? Tijd om het aan Vincent zelf te vragen in de podcast ‘Van kok naar AfvalHeld’.

Lees meer

TLN tegen verplichte update transitietachograaf

TLN heeft bezwaar aangetekend tegen het voornemen van de Europese Commissie om de nieuwe Smart tacho 2 een verplichte update te geven. Eerder meldden wij al dat de nieuwe tachograaf een transitietachograaf wordt, omdat één onderdeel niet op tijd klaar zal zijn voor de introductie van de Smart tacho 2 in augustus 2023. Door deze late levering worden ondernemers en werkplaatsen onverwachts geconfronteerd met extra hoge kosten.

Lees meer

Brexit nog steeds actueel

De Brexit klinkt misschien als verleden tijd, maar integendeel. TLN ontvangt en deelt nog regelmatig nieuws vanuit het Verenigd Koninkrijk over gewijzigde regelgeving die van belang zijn voor de transport- en logistieke sector, zoals het Noord-Ierse protocol of de BAR-regeling.

Lees meer

Jouw bedrijf ook op Stadshubs.nl?

In april 2023 staat de volgende update van de TLN-kaart Stadshubs.nl gepland. Naast TLN-leden, die op dit moment gebundeld én al volledig of gedeeltelijk zero-emissievervoer aanbieden, kunnen ook stadshubs op de kaart worden opgenomen die geen lid zijn van TLN. Voor deze bedrijven geldt dat zij moeten voldoen aan het criterium ‘bundelen’ en het volledig of gedeeltelijk aanbieden van zero-emissievervoer. Opname op Stadshubs.NL is kosteloos voor TLN-leden. Voor niet-leden zijn kosten verbonden.

Lees meer

Startschot Week van de AfvalHelden 2023

Met het onthullen van een banner gaven brancheorganisaties NVRD, Vereniging Afvalbedrijven en Transport en Logistiek Nederland vanochtend bij waste-to-productbedrijf Renewi in Nieuwegein het startschot van de Week van de AfvalHelden. Van 6 tot en met 12 maart worden vrouwen en mannen die werken in de reiniging, inzameling, transport, recycling en verwerking extra in het zonnetje gezet. Deze Helden staan aan de basis van een schone en circulaire samenleving. Zeker 130 gemeenten, bedrijven en organisaties doen mee aan de week en organiseren veel acties voor hun medewerkers. Ook inwoners van Nederland uiten hun waardering. De activiteiten variëren van trakteren op een ontbijtje, het organiseren van een bijzondere activiteit, het geven van een cadeautje, het uitschrijven van een wedstrijd, het opsteken van een duim of het aanbieden van een kop koffie.

Lees meer

HUB 2 met special ketensamenwerking!

De tweede HUB van 2023 ligt begin maart bij alle leden in de brievenbus. In dit nummer spreken we de gemeente Tilburg en het Ministerie I&W over de invoer van zero-emissiezones, praten we met de VVD, L’Ortye Transport en Milieu en TLN over het belang van de provincies en lees je een interview met de algemeen directeur van Portbase over hun 20-jarig bestaan. Ook hebben we in dit nummer een special ketensamenwerking, meer leesplezier dus!

Lees meer

Grote zorgen bij bedrijfsleven om douanesystemen

TLN, Fenex en evofenedex hebben vrijdag opnieuw aan de bel getrokken bij de douane over de regelmatige en langdurige verstoringen in de douanesystemen. De haperingen in de IT-systemen hebben een enorme impact op de logistieke processen, waarvan het bedrijfsleven ernstige hinder ondervindt. De drie organisaties vragen de douane daarom om zo snel mogelijk met een oplossing te komen.

Lees meer

Exceptioneel transport is soms een puzzeltje leggen

Hoe handhaaf je je als klein familiebedrijf in de nichemarkt van het exceptioneel transport, waar grote transporteurs hun vork in flinke stukken van de taart proberen te zetten? Martin en Durkje Loschinski en hun zoons slagen er met MLH Trans in zich te onderscheiden als een betrouwbare, flexibele en uiterst zorgvuldige vervoerder. Eentje die bovendien een breed pakket aan diensten aanbiedt. ‘We hoeven aan klanten bijna nooit ‘nee’ te verkopen.’

Lees meer

DAF haalt wederom bakzeil in Engeland

Op 7 februari 2023 oordeelde de Engelse Competition Appeal Tribunal (CAT) dat truckfabrikant DAF aansprakelijk is voor hun deelname aan het vrachtwagenkartel. Daardoor moet DAF aan Royal Mail en British Telecom een schadevergoeding betalen. Deze uitspraak is wederom een bevestiging dat benadeelden recht hebben op compensatie. In landen door heel Europa trekt DAF aan het kortste eind.

Lees meer

Logistieke bedrijvigheid in de provincie

Binnenkort mag je weer stemmen. Dit keer voor de provinciale staten in jouw provincie. Om straks de gekozen bestuurders te helpen de provincie te besturen heeft Transport en Logistiek Nederland (TLN) een manifest gemaakt. Hierin staan aandachtspunten en oplossingen om de maatschappelijke opgaven in jouw provincie te helpen oplossen. Met elkaar op weg naar een duurzame, bedrijvige en bereikbare provincie.

Lees meer

Vervoeren met de digitale mestbon

De manier waarop mestvervoer wordt doorgegeven is per 1 januari 2023 veranderd. Vanaf deze datum werkt de hele mestketen in Nederland op een nieuwe manier, namelijk met het ‘realtime Vervoersbewijs dierlijke meststoffen’ (het rVDM) ofwel de digitale mestbon. We praten met TLN-lid Stelt uit Beverwijk over de deze nieuwe werkmethode.

Lees meer

Europese Commissie geeft meer duiding over handhaving cabinerust

In de Q&A over het Mobility Package heeft de Europese Commissie eerder bevestigd dat chauffeurs en ondernemingen beboet kunnen worden voor overtreding van het verbod om de normale wekelijkse rust van minimaal 45 uur in de cabine te genieten. De Europese Commissie heeft veel klachten ontvangen en geeft daarom verduidelijking over deze regelgeving.

Lees meer

Doe mee aan de jaarlijkse IRU inventarisatie van het chauffeurstekort!

Het wereldwijde tekort aan chauffeurs is een van de meest urgente problemen waarmee we worden geconfronteerd. De IRU maakt jaarlijks een analyse van gegevens over de onderliggende oorzaken van het probleem en brengt dat in de (Europese) lobby. Sinds 2019 houden zij om die reden jaarlijks een enquête, zodat trends kunnen worden herkend en ook de effecten van interventies worden bekeken. TLN gebruikt het IRU rapport voor onze belangenbehartigings- en lobbyactiviteiten op nationaal niveau. De verkregen gegevens zijn daarom ook voor alle TLN-leden van cruciaal belang.

Lees meer

Goed gevoel en zakelijkheid moeten samenvallen

In februari 2020 werd Richard Stokman mede-eigenaar van het bedrijf dat zijn vader Peet in 1977 oprichtte. Ze bezitten allebei 50% van de aandelen. Dat is een bewuste keuze. Ze nemen in goede harmonie samen besluiten, waarbij de jonge generatie de lijnen naar de toekomst uitzet. Onderdeel van die toekomst is een nieuw bedrijfspand en de overweging iemand aan te trekken voor de administratie. Het bedrijf mag nog wel wat groeien, maar tien vergunningen is wel het maximum.

Lees meer

Duurzame mobiliteit en bereikbaarheid in de provincie

Binnenkort mag je weer stemmen. Dit keer voor de provinciale staten in jouw provincie. Om straks de gekozen bestuurders te helpen de provincie te besturen heeft Transport en Logistiek Nederland (TLN) een manifest gemaakt. Hierin staan aandachtspunten en oplossingen om de maatschappelijke opgaven in jouw provincie te helpen oplossen. Met elkaar op weg naar een duurzame, bedrijvige en bereikbare provincie.

Lees meer

‘Logistiek is de bloedsomloop van onze samenleving’

Paul de Krom zwaait eind maart af als bestuursvoorzitter bij de Koninklijke VNCI, brancheorganisatie voor chemische bedrijven. Ook neemt hij afscheid als voorzitter van Nederland Distributieland. ‘Een mooi moment
om het stokje aan iemand anders over te dragen’. De oud-staatssecretaris blikt terug. Hij ziet veel raakvlakken tussen de chemische en de logistieke sector. ‘Ze zijn van groot belang voor het welzijn van iedereen’

Lees meer

‘Door port alert kan iedereen slimmere keuzes maken’

Een paar dagen geleden stonden vier trucks van internationale containervervoerder Van der Stelt Logistics te wachten bij een terminal. ‘De afhandeltijd per container liep op tot 3,5 uur’, vertelt woordvoerder Gerrit de Joode. ‘En dat is geen uitzondering.’ De druk op de Rotterdamse haven is groot en wordt alleen maar groter. Met het havenbrede communicatie- en informatiesysteem Port Alert willen Havenbedrijf Rotterdam, Portbase en TLN daar verandering in brengen.

Lees meer

Ontheffing langere levertijden milieuzones geldt niet voor zero-emissiezones

Vorig jaar zijn met gemeenten afspraken gemaakt over de toegang tot milieuzones in verband met langere levertijden van EuroVI-vrachtauto’s. Deze afspraken gelden nadrukkelijk niet voor zero-emissiezones. Om problemen in de toekomst te voorkomen geeft Anne-Marie Nelck, clustermanager Distributie van TLN uitleg.

Lees meer

Problemen rond lange doorlooptijden bij RDW nog niet voorbij

De RDW heeft nog steeds te maken met langere doorlooptijden voor typegoedkeuringen en de keuringsstations. De problemen hebben de grootste aandacht en er wordt hard gewerkt om de wachttijden terug te dringen. Het kan echter nog enige tijd duren voordat de situatie weer helemaal normaal is.

Lees meer

Na 2040 hooguit nog verbrandingsmotor voor zwaarste trucks 

Dinsdag 14 februari publiceert de Europese Commissie (EC) de herziene CO2-normen voor vrachtauto’s, trekkers, trailers en semitrailers. De nieuwe uitstooteisen zijn nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichting dat Europa in 2050 een klimaatneutraal continent is. Wat gaat dit betekenen voor de transportsector?  

Lees meer

Staatssecretaris Aukje de Vries op werkbezoek bij TLN

Bestuursvoorzitter Elisabeth Post ontving maandag staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) op werkbezoek dat door Transport en Logistiek Nederland is georganiseerd. Doel van het bezoek was om de staatssecretaris te informeren over hoe de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de Douane nog verder bevorderd kan worden.

Lees meer

TLN lanceert provinciemanifest voor aankomende verkiezingen

Maandag lanceert Transport en Logistiek Nederland het manifest voor de Provinciale Statenverkiezingen: ‘Op weg naar een duurzame, bedrijvige en bereikbare provincie.’ Met het provinciemanifest brengt TLN zijn belangrijkste punten onder de aandacht van (aankomende) Statenleden. TLN hoopt hiermee Statenleden een goede basis te geven op onderwerpen die de transport- en logistieksector raken. De provincie speelt namelijk een belangrijke rol op het gebied van ruimtelijke ordening, de verduurzamingstransitie en de bereikbaarheid. Allemaal zaken die voor ondernemingen van essentieel belang zijn.

Lees meer

Evaluatie ‘APK-, kenteken en registratieplicht’ voor voertuigen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft sinds 1 januari 2021 de ‘APK-, kenteken- en registratieplicht’ voor (land)bouwverkeer ingevoerd. Voor het ministerie van I&W voert Royal HaskoningDHV op meerdere momenten een evaluatie uit om de effecten van deze nieuwe wet in kaart te brengen.

Lees meer

Komende twee jaar veel hinder op de A29 vanwege onderhoud

In 2023 en 2024 zal er hinder zijn op de A29 vanwege de renovatie van deze snelweg. Aangezien zowel de Haringvlietbrug als de Heinenoordtunnel in onderhoud gaan, is er een lange periode van oponthoud. TLN is blij dat Rijkswaterstaat de afsluitingen van de kunstwerken op elkaar afstemt en dat de werkzaamheden in de zomermaanden plaatsvinden, maar blijft benadrukken hoe belangrijk goede communicatie, duidelijkheid over omleidingsroutes en het inzetten op een werkgeversaanpak is. Daarnaast dient er goed met de omgeving gecommuniceerd te worden, om ook af te kunnen stemmen op eventuele werkzaamheden op het regionale wegennetwerk.

Lees meer

Onderzoek en praktijk komen in learning community dichterbij elkaar

Van welke concrete technologische innovaties verwacht jij dat er in jouw organisatie nieuwe en andere skills nodig zullen zijn? Met die hoofdvraag is de learning community Future Skills van start gegaan. Diverse logistieke bedrijven, zowel verladers als dienstverleners, onderzoekers en studenten steken de komende maanden de koppen bij elkaar om te leren, te delen en elkaar verder te helpen met het vinden van HR-oplossingen voor complexe logistieke vraagstukken.

Lees meer
Ga naar het nieuwsarchief voor oudere berichten