European flags.

Mobility Package

Ook de Transportcommissie van het Europees Parlement stemt in met voorstellen mobiliteitspakket.

Ruim drie jaar na het voorstel van de Europese Commissie is op 9 juli 2020 het Mobility Package 1 definitief aangenomen door het Europees Parlement. Nadat in december 2019 de Europese Raad van Ministers al akkoord was gegaan, ligt er nu een definitieve eindversie van het MP. TLN heeft een samenvatting gemaakt van de belangrijkste wijzigingen en de momenten waarop ze ingaan.

Voor TLN is het van belang dat de uiteindelijke maatregelen de positie van de Nederlandse transportondernemer in Europa verbeteren. Dit lukt volgens TLN met:

  • Gezonde concurrentieverhoudingen
  • Eerlijke en gelijke spelregels voor iedereen
  • Doelmatige handhaving