Cyber Attack A10

Cybersecurity

Cybercriminaliteit vormt een actuele dreiging voor logistiek dienstverleners en komt bij grote, midden en kleine bedrijven voor

Cybercriminaliteit vormt een actuele dreiging voor logistiek dienstverleners en komt bij grote, midden en kleine bedrijven voor. Alle criminaliteit op internet met ICT als middel en doelwit is cybercriminaliteit. Het doel van cybercriminaliteit is informatie boven water te krijgen die niet voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn en het platleggen van systemen. Daarom is het beveiligen van je digitale informatie belangrijker dan ooit. De kans dat cyberaanvallen de continuïteit of financiële positie van een bedrijf beïnvloeden, stijgt.

Waar gaat het om?

Cybersecurity is van cruciaal belang. Transport- en logistieke bedrijven delen steeds meer informatie via internet, bijvoorbeeld klantgegevens en voertuigposities. Het uitwisselen van digitale informatie is makkelijker en sneller, maar maakt ook dat onbeveiligde  informatie  toegankelijk kan zijn voor derden. Sinds 2016 is het verplicht om een datalek binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je dit niet doet, kan dit een hoge boete opleveren.

Visie TLN

De logistieke keten is kwetsbaar voor cybercriminaliteit en vormt een bedreiging voor de continuïteit van betrokken ondernemingen. Cyber is geen IT-issue, maar een belang van de hele organisatie. Er is al geruime tijd een verschuiving zichtbaar van klassieke naar digitale criminaliteit.

TLN, SmartPort, ACN, Havenbedrijf Rotterdam, Cargonaut en REQON Security gaan gezamenlijk met TNO de kwetsbaarheden binnen de logistieke keten in kaart brengen. Het is een belangrijke stap in de verbetering van de cybersecurity van deze keten. Het project moet het bewustzijn van het belang van cybersecurity verhogen en concrete handvatten bieden om de beveiliging tegen cybercrime te verbeteren.

Wat betekent dit voor jou?

Actief risico beheer is noodzakelijk om het bedrijf én medewerkers bewust te maken van dit nieuwe risico. Denk na over de kwetsbaarheden. Ben je in staat om adequaat op een incident te reageren? Wat kan er misgaan? Maak een risicoanalyse in samenhang met beheersmaatregelen. Een verzekering kan een zinvolle aanvulling zijn. Ook heeft de Rijksoverheid 5 basisprincipes opgesteld van veilig digitaal ondernemen.