Woman signing document and hand holding pen putting signature at paper, order to authorize their rights.

Workshop ‘Aangaan en eindigen van de arbeidsovereenkomst’

Voorkom onnodige kosten, leer hoe je een arbeidsovereenkomst aangaat en eindigt.

Inhoud

Hoe ga je een arbeidsovereenkomst aan en welke regels gelden bij ontslag? Alles weten over verschillende soorten arbeidsovereenkomsten en regels rond ontslag is voor werkgevers van groot belang. Welke verschillen zijn er tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd? Deze praktijkgerichte workshop geeft je antwoord op deze én meer vragen.

Voor wie?
De workshop is bedoeld voor ondernemers in de transport- en logistieke sector, personeelsfunctionarissen en anderen die verantwoordelijk zijn voor het personeel.

Programma

Tijdens de workshop Aangaan en eindigen van de arbeidsovereenkomst behandelen we de volgende onderwerpen:
– Het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd;
– De proeftijd;
– Het ontslagrecht en alle vormen van ontslag;
– De transitievergoeding en compensatie daarvan.

Natuurlijk staan we ook stil bij nieuwe wetten en regels die sinds 2020 en 2021 gelden zoals:
– Wat betekent de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor het ontslagrecht en de transitievergoeding?
– Hoe ziet de Regeling compensatie transitievergoeding eruit bij ontslag van een medewerker die meer dan twee jaar ziek is?
– Hoe ga je als kleine werkgever om met de Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging door pensionering of overlijden van de werkgever?

De theorie vullen we aan met veel voorbeelden uit de praktijk en actuele rechtspraak. En je gaat zelf aan de slag met praktijkcasussen. Na afloop van de workshop kun je op een juiste manier arbeidsovereenkomsten aangaan en beëindigen zodat je onnodige kosten kunt voorkomen. Kortom, alle aspecten van het arbeidsrecht komen aan bod.

De workshop wordt zowel online via MS Teams (2 dagdelen) als fysiek (1 dag) georganiseerd.

Investering

Wij bieden deze unieke workshop kosteloos aan voor SOOB-afdragende bedrijven.

Contact

Vragen? Neem contact op met team opleidingen:

  • Linda Waasdorp ( inhoudelijk) via 06-53863263
  • Mariska den Boef (inhoudelijk) via 06-40608856
  • Krista Waleboer (organisatie) via 06-36301369

Mailen kan naar opleidingen@tln.nl

Agenda: Data en locaties

Agenda & aanmelden