Woman signing document and hand holding pen putting signature at paper, order to authorize their rights.

Workshop ‘Aangaan en eindigen van arbeidsovereenkomsten’

Geen werkgever kan eromheen; het arbeidsrecht en dan met name de regels die gelden bij het aangaan en eindigen van een arbeidsovereenkomst.

Inhoud workshop

De regels die gelden bij het aangaan en eindigen van arbeidsovereenkomsten kunnen niet los van elkaar worden gezien. De regels rondom ontslag beginnen namelijk al bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst; een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt anders dan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor werkgevers is het belangrijk om te weten hoe hier mee om te gaan.

In 2020 en 2021 is een aantal wetten en regels in werking getreden die gevolgen hebben voor het aangaan en eindigen van arbeidsovereenkomsten:

-de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), met gevolgen voor het ontslagrecht en de transitievergoeding;
-de Regeling compensatie transitievergoeding bij ontslag van een werknemer die meer dan twee jaar ziek is;
-de Compensatie transitievergoeding voor kleine werkgevers bij bedrijfsbeëindiging vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd of overlijden van de werkgever.

Kortom, het arbeidsrecht is volop in beweging en tijdens de workshop “Aangaan en eindigen van arbeidsovereenkomsten” word je volledig geïnformeerd over de actuele stand van zaken.

Het theoretische kader van de workshop wordt aangevuld met een groot aantal voorbeelden uit de praktijk en actuele rechtspraak. Verder ga je actief aan de slag door middel van praktijkcasussen.

Na afloop van de workshop ben je in staat om arbeidsovereenkomsten op een juiste manier aan te gaan en te beëindigen en kunnen wellicht onnodige kosten worden voorkomen.

Voor wie is de workshop bedoeld?
De workshop is bedoeld voor ondernemers in de transport en logistieke sector, personeelsfunctionarissen en anderen die verantwoordelijk zijn voor het personeel.

Programma

Tijdens de workshop ‘Aangaan en eindigen van arbeidsovereenkomsten’ worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd
  • de proeftijd
  • het ontslagrecht; alle vormen van ontslag worden behandeld
  • de transitievergoeding en compensatie van de transitievergoeding
  • de wetten en regels die in werking zijn getreden in 2020 en 2021 die van invloed zijn op het aangaan en eindigen van arbeidsovereenkomsten en eventuele toekomstige wetswijzigingen

De workshop wordt zowel online via MS Teams als fysiek georganiseerd.

Investering

De workshop is kosteloos voor bedrijven die SOOB afdragen.

Agenda: Data en locaties

Agenda & aanmelden