Mobiliteit en ruimte

Op deze themapagina vind je een overzicht van informatie over mobiliteit en ruimte. Ontdek de standpunten, bekijk de gerelateerde onderwerpen (dossiers) en lees daarin het laatste nieuws en met welke expert je contact op kunt nemen. Log in om via de mail dagelijks updates te ontvangen.

Goederen zijn constant in beweging. Daarvoor is goede bereikbaarheid van de locaties waar zij geladen of gelost moeten worden essentieel. Dat vereist een uitstekend netwerk van (snel)wegen, spoorwegen, luchthavens en vaarwegen, met voldoende capaciteit en in goede staat van onderhoud. Daarnaast is voldoende ruimte nodig voor de overslag en opslag van goederen in terminals, warehouses en goederenhubs. En ook voor het veilig parkeren van voer- en vaartuigen die onderweg zijn en waarvoor wettelijke rusttijden gelden.

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.