Duurzaamheid

Op deze themapagina vind je een overzicht van informatie over duurzaamheid. Ontdek de standpunten, bekijk de gerelateerde onderwerpen (dossiers) en lees daarin het laatste nieuws en met welke expert je contact op kunt nemen. Log in om via de mail dagelijks updates te ontvangen.

De omslag naar een duurzame bedrijfsvoering in transport en logistiek is in Nederland ingezet met het Klimaatakkoord van 2019. De Europese Commissie komt repeterend met wetsvoorstellen om versnelling aan te brengen in de transitie. CO₂-reductie vormt een van de grootste uitdagingen van deze tijd. 

TLN heeft in 2017 een eerste duurzaamheidsvisie uitgebracht en daarmee voorgesorteerd op de veranderingen voor de sector. In 2022 is de duurzaamheidsvisie aangepast aan het tussentijds verkregen inzicht. Een heel aantal ideeën is overgenomen in het Nederlandse klimaatakkoord van 2019. Maar het gaat niet snel genoeg. De Europese Commissie publiceerde als onderdeel van de European Green Deal wetsvoorstellen onder de noemer Fit-for-55 om de ambities aan te scherpen. Dat betreft alle sectoren, dus ook transport en logistiek. Begin 2022 kwam het kabinet Rutte-IV met haar nieuwe regeringsverklaring. Met een samenlevingsbrede ambitie van 60% CO2-reductie in 2030 laat het kabinet weten dat het roer om moet. Voldoende redenen dus om de TLN-visie van 2017 waar nodig aan te passen aan ‘de kennis van nu en de verwachtingen voor morgen’.

Logistiek vastgoed

Een nieuw onderwerp in onze visie is logistiek vastgoed. Steeds meer leden positioneren zich als logistiek dienstverlener en beschikken over (meer) opslagcapaciteit. Kantoren en warehouses vormen een belangrijke kans om CO₂-reductie te realiseren. Dat kan door bijvoorbeeld isolatie, verwarming en verlichting van bedrijfshallen en van kantoren. Het uitgangspunt is dat vanaf 2040 het segment Vastgoed en Organisatie CO₂-neutraal functioneert.

Van fossiele naar duurzame energie

De transportsector beweegt van fossiele brandstof naar schone, duurzame energie. Uitgangspunt is een volledige overgang naar zero emissie vracht- en bestelauto’s. Of dit haalbaar is en wanneer, is voor een groot deel afhankelijk van de beschikbaarheid van voertuigen en laad/tank-systemen en van de betaalbaarheid van de nieuwe technologie. Voor 2030 stelt TLN als doel dat transportbedrijven 30 tot 40 grotere Nederlandse gemeenten beleveren met elektrische voertuigen. Om de overstap naar zero emissietransport voor te bereiden, heeft TLN een Zero-emissie informatiekaart voor vracht- en bestelauto’s samengesteld

Voor gebieden en afstanden waarvoor elektrische aandrijving nog niet haalbaar is, streeft TLN naar toepassing van hernieuwbare brandstof zoals HVO100 en bioLNG. Met deze brandstoffen kun je tot wel 90% CO₂ reduceren. 

Minder kilometers

Ook is veel CO2-reductie te halen uit efficiëntere ketenlogistiek door de vervoersprestatie te realiseren met minder kilometers. Dit vergt intensieve samenwerking tussen verladers, transporteurs en ontvangende partijen. TLN heeft in samenwerking met verladersorganisatie evofenendex en de Topsector Logistiek de website “CO2meter.nu” opgezet. Vervoerders en verladers kunnen er op eenvoudige wijze hun CO₂ berekenen en online een gratis workshop volgen. TLN streeft ernaar dat ondernemers uiteindelijk via automatisering, op elke vrachtbrief of factuur, de juiste CO₂-uitstoot van de desbetreffende zending te kunnen tonen.

Duurzaamheidsvisie

Vier invalshoeken waarlangs de transportsector de CO₂-meetlat legt en die de kern van de TLN-duurzaamheidsvisie vormen: brandstoffen en energie, vracht- en bestelauto’s, logistiek in ketens en vastgoed en organisatie. Lees meer hierover in de duurzaamheidsvisie van TLN.

Wat betekent dit voor jou?

Veel logistieke bedrijven zijn in de praktijk al volop bezig met duurzaam vervoer en verduurzaming van het vastgoed. Dit worden er de komende jaren alleen maar meer. Verduurzaming kost geld: een elektrische vrachtauto is (nu nog) veel duurder dan een vrachtauto op diesel. Daarom blijft TLN ook bij de overheid benadrukken dat de subsidies nodig zijn voor de opschaling naar voldoende elektrische voertuigen. TLN heeft met het kabinet afgesproken dat de opbrengsten van de kilometerheffing voor vrachtverkeer, terugvloeien naar verduurzaming en innovatie van het wegvervoer. Die Vrachtwagenheffing komt en pas in 2026 maar met de opbrengsten voor de verduurzaming kunnen we niet wachten. Daarom komt er vanaf 2024 een voorfinanciering beschikbaar zodat ondernemers in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning van de innovatie. Daarnaast ziet TLN ook dat netcongestie een enorme hindernis vormt voor de verduurzaming van de logistieke sector. TLN vraagt van de overheid oplossingen om het voor bedrijven mogelijk te maken om de elektrificatie op te schalen.

Duurzaamheidsambassadeurs

Diverse leden van TLN zijn actief als ambassadeur voor duurzaamheid. Dit zijn ondernemers die energie willen steken in het versnellen van de transitie:

  • ​​door zelf goede voorbeelden te ontwikkelen.
  • door kansen en mogelijkheden onder de aandacht te brengen bij overheden, leveranciers en bij collega-transporteurs.

De kring van ambassadeurs voor duurzaamheid breidt zich verder uit. Heb je duurzaamheid hoog in het vaandel en belangstelling voor het ambassadeurschap? Maak dan zeker je interesse bekend bij de Ledendesk van TLN.

Aan de slag met CO2-reductie

CO₂-reductie neemt een steeds belangrijker rol in. Op de pagina CO₂-meten: de toekomst voor de transport- en logistieke sector lees je hoe je de CO₂-emissie kunt berekenen, toewijzen en vergelijken om je CO₂-reductie te realiseren.

Verder heeft TLN samen met verladersorganisatie evofenedex en de Topsector Logistiek de website co2meter.nu gelanceerd. Op deze website bieden wij tools en advies om je CO₂ te berekenen, te verminderen en te vergelijken. Ook kun je je hier opgeven voor een gratis workshop waarin een deskundige je meeneemt door de mogelijkheden van CO₂ berekenen en verminderen.

Groenboek

Met het Groenboek Transport en Logistiek wil TLN duidelijk maken welke belemmeringen ondernemers tegenkomen op weg naar een duurzame bedrijfsvoering. Meer ondersteuning van de overheid is nodig waarmee de sector transport en logistiek kan beschikken over duurzame energie en een duurzame logistieke prestatie kan leveren. Dat is de boodschap van TLN. Lees het volledige bericht.


Bekijk hier het Groenboek