Bodem, lucht en water

Schadelijke uitstoot is in Nederland (politiek) een heet hangijzer. Goed voorbeeld is stikstof. Dat onderwerp raakt niet alleen de agrarische sector, maar ook industrie en mobiliteit dragen als sector bij aan uitstoot van stikstof. Daarnaast ondervinden bedrijven in transport en logistiek hinder van het feit dat economische activiteit in allerlei sectoren aan banden wordt gelegd op grond van stikstoflimieten. Ook bodem- en waterverontreiniging door chemische stoffen - zoals PFAS - is onderwerp van gesprek.