Duurzaam vastgoed

Duurzaam vastgoed is zo ontworpen dat zij zo duurzaam mogelijk omgaan met zaken zoals energie en warmte. Als vereniging en belangenbehartiger delen TLN en haar leden kennis, expertise en geeft TLN toegang tot relevante diensten en producten.